Logotype för Storfors kommun

Storfors har Sveriges högsta ingångslöner

Storfors ligger i topp i Sverige när det gäller höga ingångslöner inom vården.  - Jag tycker att det är bra att vi ligger så högt. Vi har medvetet satsat på att jämna ut inkomstklyftorna mellan kvinnor och män genom högre ingångslöner inom vård och omsorg, säger kommunaråd Hans Jildesten.

Det är tidningen Kommunalarbetaren som listat ingångslönerna för en rad yrkeskategorier. Storfors toppar listan när det gäller undersköterskor, barnskötare, städare och vårdbiträden och ekonomibiträden/skolmåltidsbiträden. Ingångslönen för vaktmästare placerar kommunen på andra plats i Sverige. De fackliga företrädarna i Storfors har sagt nej till särskilda ingångslöner för nyanställda. Man menar att den som är nyanställd ska ha samma lön som alla andra om han eller hon har jämförbar utbildning, ansvar och arbetsuppgifter. Därför har man befattningslöner i Storfors.

Lönen för en undersköterska i Storfors ligger exempelvis 4 460 kronor över det centrala avtalets lägstalön. Det har fått till följd att en del pendlar från grannkommunerna.

- Lönen är ett sätt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare, men vi satsar naturligtvis även på en bra arbetsmiljö på många andra sätt, säger Hans Jildesten. 

Han betonar att Storfors kommun – som en av få kommuner – inte har delade turer för fast anställd personal inom hemtjänsten och på kommunens särskilda boenden.

- Dessutom jobbar vi aktivt för att erbjuda våra anställda önskad sysselsättningsgrad. Inom hemtjänsten har vi nu lyckats ge alla detta erbjudande och inom våra särskilda boenden är vi på god väg med det arbetet, säger han.

Ingångslönerna i Storfors; Undersköterska 23 430 kr Vårdbiträde 22 000 kr Barnskötare 23 120 kr Ekonomi/skolmåltidsbiträde 22 050 kr Städare 21 780 kr Vaktmästare 23 830 kr

Senast publicerad av Kristina Elmström