Logotype för Storfors kommun

Storfors förlänger inte avtal med Friskvården i Värmland

Under måndagen fattade kommunstyrelsen i Storfors beslut om att inte förlänga avtalet med Friskvården i Värmland för 2022.

Under ett antal år har Storfors kommun tillsammans med Region Värmland finansierat en 75-procentig tjänst som hälsokonsulent. Den verksamhet som riktats direkt mot invånarna har varit friskvårdens olika motionsgrupper med cirkelmotion, hjärtmotion och vattengymnastik. Under pandemin har motionsgrupperna varit vilande, men just nu pågår en grupp med hjärtmotion.

Kostnaden för Storfors kommun har varit 225 000 kronor per år för avtalet.

- Avtalet med Friskvården i Värmland har varit en liten del i kommunens folkhälsoarbete. Att bidra till motionsgrupper är inte ett kommunalt kärnuppdrag och idag finns det dessutom ideella och kommersiella alternativ, säger kommunchef Johan Rosqvist.

Den uteblivna förlängningen av avtalet med Friskvården i Värmland betyder inte att kommunen sänker ambitionerna när det gäller folkhälsoarbetet. Det breda folkhälsouppdraget finns självklart kvar för kommunen med ett aktivt folkhälsoråd, folkhälsosamordnare, verksamhet i Seniorernas Hus, satsningen på rörelse i skolan och projektet Aktiv i Storfors som drivs i samverkan med föreningslivet.

- Vi jobbar framåt med fokus på folkhälsa och hoppas på att kunna presentera fler folkhälsoinsatser under våren 2022, säger Johan Rosqvist.

Senast publicerad av Eva Wiklund