Logotype för Storfors kommun

Senaste nytt från kommunstyrelsen 19 feb

Under kommunstyrelsens sammanträde den 19 februari fattade man bland annat beslut om feriearbete sommaren 2018, projekt som ska hjälpa elever att lättare hitta rätt på arbetsmarknaden, omorganisation i vården, digitalisering av bilder och lokala trafikregler vid Resecentrum.

Feriearbete för ungdomar

Feriearbete kan sökas av ungdomar som är folkbokförda i Storfors kommun och som har gått ur åk 9. När det gäller anställningar så prioriteras i första hand de som just gått ur nian, i andra hand de som gått ur åk 1 på gymnasiet och i tredje hand de som gått ur åk 2 på gymnasiet. I sommar kommer feriearbete att erbjudas under tre olika perioder, med start direkt efter skolavslutningen. Varje period är tre veckor lång och timlönen för feriearbetarna kommer att förhandlas fackligt.

En ändring i lagstiftningen gör att kommunen inte längre kan arbetsleda ungdomar som sommarjobbar i olika föreningar. Därför kan föreningar som vill ta emot feriearbetare söka om ett förstärkt föreningsbidrag för att själva kunna sköta arbetsledningen. Bidraget söks via kultur- och fritidschefen.

Feriearbete kommer att kunna sökas via kommunens hemsida.

 

Elever ska rustas för arbetsmarknaden

Nu ska eleverna på Vargbroskolan få bättre kunskaper om sitt framtida arbetsliv. Det ska ske genom ett projekt som ska drivas i hela länet under tre års tid.

Region Värmland har tillsammans med både offentliga och privata arbetsgivare genomfört en förstudie utifrån ett likande projekt i Västerås. Man ser att det redan idag finns bra insatser för att länets unga ska kunna välja yrkesliv, men man ser också att det skulle behövas ännu kraftfullare verktyg och mer information. Man vill också se ett ökat samarbete mellan näringsliv och skola.

Därför vill Region Värmland anställa två kommunikatörer som ska jobba på högstadieskolorna i hela länet – tillsammans med både privata och offentliga arbetsgivare. Arbetsförmedlingen kommer också att bidra med arbetskraftsprognoser. Genom detta ska eleverna ökad kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut några år in i framtiden och därigenom kunna göra kloka gymnasieval. Man tror också att projektet kommer att öka motivationen för fortsatta studier.

Det privata näringslivet har samlat ihop en finansiering på 570 000 kronor och man vill nu att landstinget och kommunerna går in med lika mycket. Dessutom kommer Region Värmland att lägga lika stor summa som kommunerna, landstinget och de privata arbetsgivarna lägger sammanlagt.

Projektbudgeten kommer att ligga på drygt sju miljoner kronor under treårsperioden och samtliga skolchefer i länet har ställt sig positiva. Kommunstyrelsen i Storfors fattade beslut om att delta i projektet till en kostnad på 7000 kronor per år.

Projektperioden kommer att starta 1 juni 2018.

 

Omorganisation inom den kommunala vården

I samband med att enhetschefen för hemsjukvård, rehab och planering avslutat sin har man sett över organisationen tillsammans med berörd personal.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget som innebär att man inte tillsätter någon ny chef utan istället inför gruppledare inom hemtjänsten, på kommunens särskilda boenden samt för rehabiliteringspersonalen. För kommunens sjuksköterskor tillsätts en samordnare och sköterskorna flyttas till de verksamheter där de utför större delen av sin tjänstgöring (hemtjänsten respektive särskilda boenden). Sjuksköterskorna får då samma chefer som undersköterskorna har idag.

Förslaget kommer att förhandlats enligt MBL §19 och MBL §11.

 

Digitalisering av bilder

Under ett och ett halvt års tid har digitalisering av en kulturskatt på biblioteket pågått. De drygt 2500 bilderna i bibliotekets bildarkiv är nu inscannade och katalogiserade. Varje bild har fått en detaljerad beskrivning av motiv och fotograf. Ytterligare 5000 bilder har också scannats in från original, foton, dianegativ och glasplåtar, men dessa är ännu inte katalogiserade.

Nästa steg blir att göra bilderna sökbara och publika, vilket de ännu inte är. På väggarna i Kulturhusets café kommer man fortlöpande att kunna se olika bilder ur bildskatten ställas ut.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten från Kultur- och fritidschef Olle Rodéhn.

 

Lokala trafikföreskrifter har ändrats

Med anledning av Storfors nya Resecentrum har de lokala trafikföreskrifterna nu ändrats. Högsta tillåten hastighet 30 kilometer i timmen gäller på körytorna inom Resecentrum, del av Stationsgatan samt del av Djupadalsgatan.

Det blir förbud att parkera inom Resecentrum och på gatudelar närmast Resecentrum. Man pekar också ut en plats för lastning och lossning av gods på Djupadalsgatan och en taxiplats inom Resecentrum. På vissa ytor inom området gäller enkelriktad trafik och man upplåter speciella platser för parkering, parkering för rörelsehindrade och laddplats för elbilar.

Senast publicerad av Eva Wiklund