Logotype för Storfors kommun

Regler för inresande från riskländer för muterat coronavirus

Folkhälsomyndigheten signalerar nu att det är skillnad i restriktioner för den som varit på resa i ett så kallat riskland och den som arbetspendlar. Skillnaderna gäller även för resenärens eller arbetspendlarens sammanboende.

Här nedan redogörs för alla regler när det gäller resor respektive arbetspendling från riskländerna Norge, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien.

Nu gäller också inreseförbud från Norge för att motverka smittspridning av det nya muterade viruset som har stor spridning kring Oslo.

Inresande från Norge, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien de senaste 14 dagarna.
(gäller ej vid transit eller arbetspendling)

 • Ska stanna hemma och inte träffa andra människor än dem i det egna hushållet. Får inte gå till arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Får inte åka med allmänna kommunikationsmedel. Detta gäller i sju dagar sedan inresa till Sverige.
 • Ska provtas så snart som möjligt efter att de har kommit till Sverige (gäller även för asymtomatiska)
 • Provtagning ska upprepas på den 5:e dagen efter avresan från landet. Om det första provet är negativt och det gått mer än sju (7) dagar sedan avresa från landet är upprepad testning inte aktuell.
 • Minst ett prov ska tas om det är mindre än 14 dagar sedan resenären kom till Sverige.
 • Gäller barn och vuxna. Barn under 6 år provtas inte.

Personal inom vård och omsorg som är hushållskontakt till resenär som varit i riskland senaste 14 dagarna (gäller ej vid transit eller arbetspendling)

 • Ska stanna hemma och inte träffa andra människor än dem i det egna hushållet. Får inte gå till arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Får inte åka med allmänna kommunikationsmedel. Detta gäller under samma period som resenärens (se ovan).
 • Ska provtas vid symtom.

Övriga hushållskontakter till resenär (gäller ej vid transit eller arbetspendling)

 • Bör stanna hemma i väntan på resenärens provsvar. Helst bör man invänta provsvar på prov nr 2 innan återgång till normala aktiviteter, men det är inget krav.
 • uppmanas i enlighet med de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten att arbeta hemifrån, vara mycket uppmärksamma på milda symtom och undvika nära kontakt med andra personer
 • Ska provtas vid symtom.
 • Gäller både barn och vuxna
 •  

Vad är en arbetspendlare?
En person som reser dagligen eller varje vecka för arbete eller studier.
Även yrkeschaufförer ingår enligt vissa villkor.

Obs! person som arbetar eller studerar med längre tidsintervall mellan arbetstillfällen/studier än en vecka eller inte provtas en gång per vecka ingår inte i begreppet pendlare - regler som gäller för "Inresande personer och deras hushållskontakter".

Varför gäller olika regler för arbetspendlare/studerande och inresande?
Personer som arbetspendlar/studerar i Norge är undantagna från förhållningsregler förutsatt att de testar sig en gång i veckan.

Arbetspendlare eller studerande som bor i Sverige och som reser dagligen eller varje vecka
till Norge för arbete eller studier

 • ska undvika att träffa personer utanför det egna hushållet när hen inte är på jobbet
 • provtas minst en till två gånger i veckan.
 • Om landet dit arbetspendlingen sker kräver frekvent regelbunden testning, behövs ingen ytterligare testning i Sverige.
 • Den som bor i samma hushåll med den som arbetspendlar dagligen eller varje vecka behöver inte undvika att träffa andra. Detta gäller även vård- och omsorgspersonal inklusive tandvård, som alltså kan arbeta.

Person som bor i Sverige och arbetar eller studerar i Norge med längre tidsintervall än en vecka mellan arbetstillfällena eller studierna

 • Samma rekommendationer gäller som under rubriken ”Inresande från Norge, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien de senaste 14 dagarna"

Arbetspendlare eller studerande som bor i Norge och som reser dagligen eller varje vecka
till Sverige för arbete eller studier

 • ska undvika att träffa andra personer utanför det egna hushållet när hen inte är på jobbet under vistelsen i Sverige
 • provtas minst en gång per vecka samt vid symtom.

Person som bor i Norge och arbetar eller studerar i Sverige med längre tidsintervall än en vecka mellan arbetstillfällena eller studierna

 • Samma rekommendationer gäller som under rubriken ”Inresande från Norge, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien de senaste 14 dagarna"

Övrig information

 • Personer med förhållningsregler har rätt att söka smittbärarpenning.
 • De som haft en bekräftad infektionsepisod i covid-19 den senaste månaden undantas från ovanstående rekommendation.
 • Arbetsgivare inom hälso- och sjukvård och omsorg ansvarar för att identifiera medarbetare som är inresande person, eller hushållskontakter till inresande person.
 • Närkontakter, det vill säga de som inte bor i samma hushåll (t.ex. arbetskamrater), berörs inte av dessa regler.
 • Barn som har delat boende i Norge och Sverige undantas från förhållningsregler.
 • Yrkesförare som åker över en gräns och lossar en last för att sedan återvända är även undantagna från att få förhållningsregler men bör testas regelbundet.

Här kan man läsa mer om reglerna:

Senast publicerad av Eva Wiklund