Logotype för Storfors kommun

Politisk samstämmighet bakom verksamhetsanalys

personer utanför kommunhuset

Oppositionsråd Ingemar Olsson (m), Kommunalråd Eva-Lotta Härdig Eriksson (s), kommunstyrelseledamöterna Jimmy Pettersson (v), Mikael Lind (c), Juhani Verkkoperä (sd) och ersättaren Eivor Lindberg (kd).

Just nu pågår en översyn av verksamheterna inom vård och omsorg i Storfors.
Kommunalråd Eva-Lotta Härdig Eriksson (s), oppositionsråd Ingemar Olsson (m) samt kommunstyrelseledamöterna Jimmy Pettersson (v), Mikael Lind (c), Juhani Verkkoperä (sd) och ersättaren Eivor Lindberg (kd) har en stor samsyn.

- Som politiker har vi ett ansvar för att pengarna ska räcka. Därför har våra tjänstepersoner fått i uppdrag att analysera verksamheterna. Vi behöver fakta att utgå ifrån och det känns bra att den här resan är påbörjad, säger Eva-Lotta Härdig Eriksson.

Jimmy Pettersson menar att han som politiker behöver tydliga underlag.

- Det är vi som politiker som vill få fram siffror för alla verksamheter. Utifrån det ska vi få möjlighet att fatta kloka beslut, säger han.

Redan 2020 tog Storfors kommun hjälp av Sveriges regioner och kommuner, SKR, för att analysera Storfors kommun i jämförelse med andra liknande kommuner. Det arbetet fortsätter nu med förberedelser för att den så kallade prislappsmodellen ska kunna införas. Flera kommuner jobbar tillsammans med SKR för att se över de egna kommunernas verksamheter.

I SKRs första översyn såg man att kostnaderna för verksamheterna inom vård och omsorg låg långt över motsvarande verksamheter i liknande kommuner.

- Just nu tittar vi specifikt på vård och omsorg, men vi vill titta på alla verksamheter. Skolan har ju under flera år gjort en liknande resa och gått från ett högt kostnadsläge till att idag till att idag ha ett kostnadsläge som börjar närma sig kommunsnittet, säger Ingemar Olsson och Eva-Lotta Härdig Eriksson inflikar;

- Skolan har varit lyhörd för förändringar och hela tiden anpassat sig efter verkligheten. Om elevantalet minskat eller andra behov upphört har man även anpassat verksamheten, säger hon.

Politikerna låter sig inspireras av exempel på andra kommuner där man lyckats vända negativa trender och menar att det ger gott hopp. Munkfors är ett sådant exempel.

-. Vi ser ju att det som liten kommun går att bedriva bra verksamhet med en lägre budget. Då kan vi också göra det i Storfors tillsammans med personalen, säger Mikael Lind.

Efter att verksamhetschefen för vård och omsorg gått i pension har Storfors nu en verksamhetschef som veckopendlar utifrån. Att få ta del av erfarenheter från andra delar av vårdsverige ser politikerna som en fördel.

- Storfors är en liten kommun och vi behöver ögon utifrån. Vi har fått en saklig syn och förslag på flera olika förbättringsmöjligheter. I analysen har det också kommit fram mycket positivt kring våra kompetenta medarbetare, säger Ingemar Olsson.

Han och de övriga poängterar att kommunens har brottats med ekonomiska bekymmer i över tio år.

- Pengarna räcker helt enkelt inte till. Kommunen har inga pengar över för att göra ens nödvändiga investeringar för att klara infrastrukturen, säger han och fortsätter:

- Förändringar är alltid jobbiga, och det kommer att krävas förändringar. Samtidigt ser vi andra kommuner som lyckas vända ett liknande läge som vi har. Vi har kompetent personal i Storfors, vi tror absolut på att vi tillsammans kan klara detta, säger han och får medhåll av de övriga.

- Mycket handlar inte heller om pengar utan om en vilja att tillsammans hitta nya sätt att arbeta. Jag tror att vi tillsammans kan göra något riktigt bra för framtiden utifrån den verksamhetsanalys som nu är påbörjad, säger Jimmy Pettersson.

Även Juhani Verkkoperä (sd) är nöjd med att analysarbetet har kommit igång.

- Det är bra att vårdpersonalen och vi politiker får ta del av underlaget. Nu måste vi tillsammans med kommunens tjänstemän komma fram till de bästa slutsatserna och ta kloka beslut i en problematisk situation, säger han, och påpekar att problemen funnits under många år.

- Politikerna har inte tagit tag i problemen med budgeten som fått fortgå under många år. Att göra den här genomlysningen av verksamheterna är nu absolut nödvändigt, säger han.

Eivor Lindberg (kd) säger också att den process som nu pågår är av allra största vikt.

- Vi vill verkligen ha den här genomlysningen och vi vill ha en översyn av alla verksamheter. Vi måste gå igenom precis allt för att få en helhetsbild så att vi kan ta de rätta besluten, säger hon.

Senast publicerad av Eva Wiklund