Logotype för Storfors kommun

Politiker fick lämna möte efter risk för smitta

Kommunalråd Hans Jildesten och oppositionsråd Håkan Larsson menade att den politiker som medvetet utsatt sig för smitta inte kunde vara i samma rum som övriga politiker.

Strax före ett möte med budgetberedningen i Storfors kommun framkom att en politisk företrädare för Storforsdemokraterna rest till Stockholm för att medvetet låta sig smittas av coronaviruset. Partiet har ett mandat i Storfors kommunfullmäktige.

Övriga politiker reagerade på ryktet, som bekräftades av Storforsdemokraten innan mötet startat. Kommunalråd Hans Jildesten, som själv tillhör en riskgrupp, och andra politiker i rummet kände obehag.

- Jag sa att endera skulle han eller jag lämna rummet, säger Hans Jildesten, som också fick medhåll av flera andra.

Andra politiker deltog på mötet via telefon vilket även denne politiker kunde ha valt att göra.

På mötet deltog även kommunchef Mats Öman.

- Jag tycker att det är avsaknad av respekt att delta på ett möte om man medvetet utsatt sig för att bli smittad, säger han.

Oppositionsråd Håkan Larsson menar att man inte kunde acceptera risken för att andra skulle drabbas.

- Alla vi som var på mötet ansåg att han inte skulle vara i samma rum och då valde han att lämna mötet, säger han.

Senast publicerad av Eva Wiklund