Logotype för Storfors kommun

Parkeringsövervakning införs i Storfors

Storfors kommun har inte haft någon parkeringsbevakning vilket medfört upprepade problem med felparkerade fordon som utgör trafikfara, eventuell miljöfara samt problem med framkomlighet.

För att komma till rätta med problemen har kommunfullmäktige beslutat att införa parkeringsövervakning inom hela kommunen. Tjänsten köps under två till tre timmar per månad och på sikt räknar man med att den blir självfinansierande.

Senast publicerad av Eva Wiklund