Logotype för Storfors kommun

Ordföranden välkomnar granskning av Stiftelsen Björkåsen

På fredag samlar Ingemar Olsson (tv) kommunens lekmannarevisorer för att diskutera om och hur man skulle kunna granska Stiftelsen Björkåsen. Granskningen välkomnas av stiftelsens ordförande.

På fredag träffas kommunens revisorer för att diskutera frågan om ersättningar som Stiftelsen Björkåsen betalat för arbete i samband med att man saknat verkställande tjänsteman.

- Jag kan inte säga så mycket mer just nu än att vi ska samlas för att titta på dessa frågor som kommit in till oss. Vi ska först se om vi har möjlighet granska Stiftelsen och i så fall bestämma vad vi ska titta på, säger Ingemar Olsson, ordförande för kommunens revisorer.

Kommunalråd Hans Jildesten, tillika ordförande i styrelsen för Stiftelsen Björkåsen, välkomnar granskningen. Tillsammans med kommunens ekonomichef har han under 2018 skött delar av de uppgifter som en verkställande tjänsteman skulle ha gjort. Tjänsten har under en längre tid varit vakant.

- Jag ser fram emot att revisorerna granskar detta för att säkra så att allt gått rätt och riktigt till. Kommunens revisorer har alltid möjlighet att begära ut handlingar från Stiftelsen, säger han.

I Stiftelsen Björkåsens stadgar står också att kommunfullmäktige när som helst har möjlighet att ta del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar liksom att i övrigt granska stiftelsen.

Tillsynsmyndighet för stiftelser i Sverige är länsstyrelsen i Dalarna, som ska se till att stiftelsen gör det som står i stadgarna. Varje år skickar Stiftelsen Björkåsen revisionsrapport och årsredovisning dit.

- Vi revisorer har under flera åt velat ha en lekmannarevisor i Stiftelsen. Som vi har förstått det av kommunallagen så ska det också fungera så, säger Ingemar Olsson.

Idag har Stiftelsen Björkåsen en auktoriserad revisor som är utsedd av kommunfullmäktige.

Senast publicerad av Eva Wiklund