Logotype för Storfors kommun

Nytt från kommunfullmäktige den 18 december

Årets sista fullmäktigemöte behandlade till stor del budget och organisation för 2015.

Kommunfullmäktige fattade beslut om en driftsbudget för 2015 där kommunens verksamheter får kosta drygt 221 miljoner kronor. Budgeten visar ett litet överskott.

Man fattade också beslut om investeringsbudgeten där bland annat följande poster finns med 2015: projektering av nya skolan (600 000 kr), upprustning av restaurangen i kulturhuset (100 000 kr), arbeten längs genomfarten riksväg 26 (300 000 kr), uppstart av projekt Resecentrum (150 000 kr), takrenovering kommunhuset (1,5 miljon kronor), renovering av taket på sporthallen (600 000 kr), ny filmprojektor i Kulturhuset (300 000 kr), utrustning i gymnastiksal (350 000 kr), smartboards i skolan (75 000 kr), ljudisolering i Bjurtjärns skola (100 000 kr).

Fullmäktige fattade även beslut om en ny tjänstemannaorganisation utifrån den förändrade politiska organisationen med bara en nämnd (kommunstyrelsen). Från och med första januari kommer kommunens verksamhet att organiseras i tio olika enheter under en verksamhetschef.

- Varje enhet kommer att ha eget ekonomiskt ansvar vilket blir bättre i och med att budgeten kommer närmare verksamheten. Sedan är det också bra med en enda verksamhetschef istället för tre. Det blir en enklare och snabbare kommunikationsväg, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Fullmäktige tillsatte också en arbetsgrupp som ska titta närmare på hur arbetet med Storfors utveckling på lång sikt ska organiseras.

Senast publicerad av Eva Wiklund