Logotype för Storfors kommun

Ny satsning på integration i Storfors

Styrgrupp för projektet "Storfors tillsammans". Fr vänster; Enhetschef Minna Rudnick, bibliotekschef Annica Arvidsson, Vidar Sandell från Röda Korset, folkhälsosamordnare Kicki Karlsson samt integrationshandläggare Monika Karlsson.

Styrgrupp för projektet "Storfors tillsammans". Fr vänster; Enhetschef Minna Rudnick, bibliotekschef Annica Arvidsson, Vidar Sandell från Röda Korset, folkhälsosamordnare Kicki Karlsson samt integrationshandläggare Monika Karlsson.

Nu anställer Storfors kommun en projektsamordnare för att stärka samarbetet mellan kommunen och de frivilliga organisationerna när det gäller integration.
Satsningen kan ske tack vare ett bidrag på 585 000 kronor från Länsstyrelsen.
- Vi har länge velat genomföra det här och nu är det möjligt, säger enhetschef Minna Rudnick.

Storfors har tagit emot ett relativ stort antal nyanlända i förhållande till kommunens storlek. Det finns en lång tradition av att ta emot kvotflyktingar som bosätter sig i kommunen och de senaste åren har man även byggt upp två hem för ensamkommande barn.

- De frivilliga organisationerna, som Röda Korset och kyrkorna, har verkligen gjort ett stort och fint arbete i Storfors. Men det behövs en person som kan stötta och samordna alla ideella insatser så att de orkar fortsätta, säger Minna, som också hoppas på att man så småningom ska kunna anställa projektassistenter i samverkan med arbetsförmedlingen.

Just nu pågår rekrytering av projektsamordnaren och Minna säger att man redan fått ett antal sökande. Tanken är att några kandidater ska intervjuas direkt efter semesterperioden och att tjänsten ska tillsättas i september. Man söker en person med högskolekompetens och språkkunskaper, gärna i arabiska, somaliska och persiska.

Projektsamordnaren kommer att vara placerad på Storfors biliotek dit många nyanlända söker sig och där man redan idag driver ett antal aktiviteter. Projektledaren anställs i första hand på åtta månader, men man hoppas på att ytterligare medel beviljas så att anställningen kan förlängas. Anställningen finansieras helt och hållet med bidraget.

I styrgruppen för projektet som fått namnet ”Storfors tillsammans – samordnad integration” finns Minna Rudnick, integrationshandläggare Monika Karlsson, bibliotekschef Annica Arvidsson, folkhälsosamordnare Kicki Karlsson, Vidar Sandell från Röda Korset och Jenny Böving från HVB-hemmen.

En viktig bit i arbetet med den nya projektsamordnaren kommer att vara samhällsinformation och arbete med värdegrundsfrågor.

- För att integrationen ska blir bra är det väldigt viktigt att de nyanlända får kunskap om och förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Vi vill även hjälpa till med information om hur man startar eget, säger Minna Rudnick, som också tänker att det kan bli aktiviteter som exempelvis simskola, föreläsningar och matlagningsgrupper.

Senast publicerad av Eva Wiklund