Logotype för Storfors kommun

Ny kommunal organisation i Storfors föreslås från augusti 2020

Kommunchef Mats Öman berättar att förslaget till ny organisation har processats under en längre tid.

Nu finns ett förslag till ny organisation och chefstillsättningar för Storfors kommun.

Enligt förslaget ska Storfors kommun gå in i en ny organisation från och med 1 augusti 2020 då nio enheter och fyra rektorsområden ska samlas under tre verksamhetschefer.

Förslaget har skickats ut till samtliga chefer inom kommunen som i sin tur spridit det vidare inom sina verksamhetsområden. Förslaget kommer nu att diskuteras och förhandlas fackligt för att sedan beslutas politiskt.

- Det här är ett förslag som har processats en längre tid. Från början fanns det högre ambitioner, men utifrån det ekonomiska läget som vi nu befinner oss i har vi fått anpassa förslaget, säger kommunchef Mats Öman.

De stora skillnaderna mot dagens organisation är att verksamheten delas upp i tre block och att två av dagens enheter försvinner som egna enheter; integration samt kost & lokalvård. Tjänsten utvecklingsstrateg görs om till en delad tjänst; samhällsplanering/enhetschef teknisk drift. Tjänsten socialt ansvarig samordnare, sas, tas bort helt.

Förslaget innebär att individ- och familjeomsorgens två enheter; barn & unga respektive vuxen/försörjningsstöd permanentas. Enheten teknisk drift får en enhetschef på halvtid. Staben försvinner i sin nuvarande form.

- Jag har full förståelse för att det här förslaget kan skapa frustration på vissa håll, men vi måste forma verksamheten utifrån de resurser som vi politiskt blir tilldelade. Självklart är ambitionen fortfarande att leverera en så god service som vi bara kan, säger Mats Öman.

Mats Öman tror att nya förslaget kan utveckla kommunens verksamheter.
- Utveckling är viktigt och ett ansvar som ligger på alla som jobbar inom kommunen, oavsett vilken titel man har eller på vilken arbetsplats man befinner sig.

Mats Öman ser förslaget som en investering i tre verksamhetschefer. Redan tidigare har man fattat politiska beslut om att tillsätta en skolchef, eftersom det är lagstyrt. Dock har man inte tillfört mer personal. Skolchefen Annelie Izindre blir nu även verksamhetschef över skola och förskola som består av fyra rektorsområden.

I övrigt förslås tidigare chefen för enheten funktionsstöd, Margareta Albért, att bli verksamhetschef för vård och omsorg. Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsenheten/Integration, kultur & fritid samt teknisk drift föreslås bli Ing-Marie Thyr.

Förslag till ny organisation och chefsbefattningar

Vård & omsorg – verksamhetschef Margareta Albért
Enhet särskilt boende - Anna Thyberg
Enhet hemtjänst – Eva Turunen
Enhet funktionsstöd – Minna Rudnick
Enhet kommunal hälso- och sjukvård – Cindy Withofs

Stöd & service – verksamhetschef Ing-Marie Thyr
Enhet arbetsmarknad och integration – Åsa Askerskär
Enhet teknisk drift – Kennet Sandén
Enhet kultur & fritid – Olle Rodéhn
Enhet individ- & familjeomsorg; barn & unga – förslag inte klart
Enhet individ- & familjeomsorg; vuxna/försörjningsstöd - Maja Koivuranta.

Skola & förskola – skolchef/verksamhetschef Annelie Izindre
Fyra rektorsområden
Vargbroskolan – rektor Annelie Izindre, biträdande rektor Elin Paakkonen
Kroppaskolan och förskolorna Hagen, Viken, Lillåsen – rektor Anne-Charlotte Buhre, biträdande rektor Lena Duvander (50%)
Bjurtjärns skola och förskolorna Ängslyckan och Änglagård – rektor Gunnel Eriksson
Forsbroskolan, Komvux/SFI – rektor Anders Johannesson

Tidsplan för arbetet med den nya organisationen
13 februari – MBL 11
17 februari – organisationsskissen med föreslagna namn skickas till KSLU/Personalutskottet
24 februari – KSLU, kommunstyrelsens ledningsutskott
16 mars – KS. kommunstyrelsen
1 augusti – formell start för ny organisation

Hela förslaget kan läsas här (länk till PDF) Pdf, 548 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund