Logotype för Storfors kommun

Nya chefstjänster tillsatta i Storfors kommun inför omorganisation

Kommunalråd Hans Jildesten ser fram emot att kommunens nya organisation sjösätts den 1 augusti.

Nu är tre nya verksamhetschefer samt några nya enhetschefer tillsatta i Storfors kommun.

- Jag tror att det kan bli en nytändning för hela organisationen, både för tjänstemän och politiker, säger kommunchef Mats Öman, som jobbat med organisationsförändringen en längre tid.

Istället för en verksamhetschef får kommunen nu tre verksamhetschefer som ska ansvara för tre olika verksamhetsområden; vård & omsorg, skola & förskola samt stöd & service. Verksamhetschefen för skola och förskola är även tillika skolchef, vilket lagen kräver att alla kommuner har.

- Genom att vi utökat antalet verksamhetschefer ger vi förutsättningar för att de, tillsammans med politiken, ledningen och våra enhetschefer, ska kunna fortsätta att både utveckla och effektivisera verksamheterna till en ännu bättre serviceorganisation för kommuninvånarna, säger kommunalråd Hans Jildesten, som menar att detta är extra viktigt i den pressade ekonomiska situation som kommunen befinner sig i.

Mats Öman instämmer och tror att de nya verksamhetscheferna får större möjligheter att hitta synergieffekter både internt och externt, och han ser också fram emot att varje område får ett ännu bättre helhetsgrepp kring ekonomin.

- Budget-, resultat och uppföljningsansvar har tidigare legat på varje enhet. Nu får verksamhetscheferna ett samlat ansvar för flera enheter vilket ger ett bättre helhetsgrepp, säger han.

Verksamhetschefer kommer i den nya organisationen även att få ett större ansvar i områden som bland annat berör arbetsmiljö, informationssäkerhet, enklare projektering och framtagning av rapporter.

Arbetet med organisationsförändringen har pågått länge, men våren 2020 har processen snabbats upp, ett arbete som tidvis varit tufft. Några enheter är sammanslagna eller uppdelade och för en del personer har omorganisationen inneburit stora förändringar.

- Jag är väldigt nöjd med att vi haft goda förhandlingar och diskussioner med våra fackliga parter och för den vilja och framåtanda som personalen visar. Nu väntar nya utmaningar för flera chefer som fått utökat eller ändrat ansvar, säger Mats Öman.

Han Jildesten ser fram emot nystarten hösten 2020.

- Det är väldigt skönt att chefstjänsterna nu är tillsatta och att vi står rustade inför den nya organisation som träder i kraft den 1 augusti, säger han.

Kommunchef Mats Öman är nöjd med kommunens goda samarbete med de fackliga parterna.

Följande chefer är nu tillsatta:

Vård & omsorg – verksamhetschef Margareta Albért
Enhet särskilt boende - Anna Thyberg
Enhet hemtjänst – Eva Turunen
Enhet funktionsstöd – Minna Rudnick
Enhet kommunal hälso- och sjukvård – Cindy Withofs

Stöd & service – verksamhetschef Ing-Marie Thyr
Enhet arbetsmarknad och integration – Åsa Askerskär
Enhet teknisk drift – tf enhetschef Jukka Mäenpää
Enhet kultur & fritid – Olle Rodéhn
Enhet individ- & familjeomsorg; barn & unga – Marina Collstam
Enhet individ- & familjeomsorg; vuxna/försörjningsstöd - Maja Koivuranta.

Skola & förskola – skolchef/verksamhetschef Annelie Izindre
Fyra rektorsområden
Vargbroskolan – rektor Annelie Izindre, biträdande rektor Erik Rådberg
Kroppaskolan och förskolorna Hagen, Viken, Lillåsen – rektor Anne-Charlotte Buhre, biträdande rektor Lena Duvander (50%)
Bjurtjärns skola och förskolorna Ängslyckan och Änglagård – rektor Gunnel Eriksson
Forsbroskolan, Komvux/SFI – rektor vakant

Senast publicerad av Eva Wiklund