Logotype för Storfors kommun

Mycket måttfull representation i Storfors

Bara tre kommuner i Sverige spenderar mindre pengar på representation, kurser och konferenser än Storfors. Det visar en kartläggning som tidningen Aftonbladet gjort.

Under 2015 spenderade Storfors kommun 396 586 kronor på utbildning och representation, vilket blir 181 kronor utslaget per invånare. Det ger Storfors plats 285 bland landets 290 kommuner. Tre kommuner spenderade ännu mindre per invånare medan två valt att inte svara.

- Självklart måste en kommun satsa pengar på både utbildning, representation och konferenser, men det gäller att bedöma nyttan kontra kostnaden, säger kommunchef Mats Öhman.

Han understyrker att det är viktigt att hitta en bra balans när det gäller utbildnings- och konferenskostnader.
- Vi strävar naturligtvis efter att vara en god och attraktiv arbetsgivare. Att fortbilda och vidareutveckla personalen är lika viktigt för en kommun som för ett privat företag, säger han.

När det gäller utbildningskostnader har Storfors kommun troligen något lägre kostnader än andra kommuner med tanke på att vissa tjänster köps från närliggande kommuner. Då ingår utbildningskostnaden i kostnaden för tjänsten och redovisas inte separat.

I reglementet för representation i Storfors kommun står att representationen ska fullgöras med återhållsamhet. Intern representation, som exempelvis konferenser, julfest för all personal eller interna planeringskonferenser ska alltid vara fria ifrån alkoholhaltiga drycker.
Man kan enligt reglementet bjuda på alkohol i måttfull omfattning vid extern representation, men även där ska man vara restriktiv. Vid ett enda tillfälle under 2015 har Storfors kommun bjudit på alkohol och det var vid en vänortsträff med vänorterna Läppävirta och Dovre då deltagarna bjöds på ett glas vin eller en öl i samband med de två kvällsmåltiderna.

Senast publicerad av Eva Wiklund