Logotype för Storfors kommun

Migrationsverket kör över Storfors Kommun


Både Myndighetsnämnden och Länsstyrelsen har sagt nej till bygglov för vandrarhem/asylboende för fastigheten på norra industriområdet.

Nu har Migrationsverket ändå tecknat avtal med ägarna för 150 asylsökande.

- Vi har inte fått någon information alls. Som kommun är vi totalt överkörda i den här frågan. Det är obegripligt att en myndighet kan agera på det här sättet mot gällande lagstiftning, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Storfors kommun har vid tidigare tillfälle informerat Migrationsverket om avslaget för bygglov, länsstyrelsens avslag på Alanyum ABs överklagande samt även avslaget på ansökan gällande begränsat bygglov.

Så sent som den 10 november fick kommunen – via mail – frågan om gällande bygglov för fastigheten. Kommunen skickade med vändande post det nu gällande bygglovet som enbart gäller för utbyggnad av kontorshotell. Alanyums första bygglovsansökan gällde just utbyggnad av kontorshotellet. Först i ett senare skede ansökte man om ändrat bygglov till vandrarhem/asylboende – vilket man alltså fick nej till i två instanser.

Kommunens tjänstemän har nu kontaktat Myndighetsnämnden som kommer att göra en inspektion och fatta beslut om fortsatt handläggning.

Senast publicerad av Eva Wiklund