Logotype för Storfors kommun

Migrationsverket har upphandlat 150+85 platser

Just nu är det krisläge för Migrationsverket vad det gäller platser för asylsökande i hela Sverige. I den senaste upphandlingen, upphandling 12, har man också tagit bort ansvaret att meddela kommunerna vilka boenden som är på gång.

I Storfors har Migrationsverket i dagsläget skrivit avtal med en hyresvärd på norra industriområdet fram till maj månad. Tilldelningen är 150 platser. Byggnaden saknar bygglov för att hysa boende, och myndighetsnämnden jobbar just nu med ärendet.

- Det är mycket märkligt att Migrationsverket väljer en sådan här lösning när Stiftelsen Björkåsen hade ställt 50 platser – där man får lov att bo – till förfogande, säger Hans Jildesten. Han betonar samtidigt att dessa 50 platser inte är aktuella under dessa omständigheter

Samtidigt som fastigheten på industriområdet nu hyser boende, har även en privat hyresvärd i Storfors fått ett korttidsavtal med Migrationsverket. Det gäller för 85 platser i ett antal olika hus.

- Byggnaderna är inspekterade av Miljö och Hälsa i Karlskoga utan anmärkning och från Migrationsverket har vi ställt tre krav för att verksamhet ska få bedrivas där. Fastighetsägaren ska städa allmänna utrymmen, tillhandahålla tvål, toalettpapper och handdukar samt ha en platsansvarig, säger Lotta Andersberg på Migrationsverket.

När det gäller boendet på industriområdet kommer Myndighetsnämnden att göra en inspektion under måndagen. Enligt plan- och bygglagen är processen som följer.

Om man konstaterarett sk svartbygge eller att en lokal används på felaktigt sätt får fastighetsägaren först en ”skälig tid” på sig att rätta till förhållandet.

- Det finns inte angett en exakt tid, men det kan handla om några veckor, säger byggnadsinspektör Håkan Blomkvist.

Om fastighetsägaren inte återställer byggnaden till det som den är avsedd för har Myndighetsnämnden möjlighet att göra ett föreläggande med eller utan vite. Ett vite ska alltid utdömas av Mark- och Miljödomstolen.

- Man brukar lägga vitet på en sådan nivå att det inte blir lönsamt inte återställa fastigheten, säger Håkan Blomkvist.

Senast publicerad av Eva Wiklund