Logotype för Storfors kommun

Många goda idéer för Lungsunds bästa

Dryga 20-talet personer samlades i Lungsund när kommunalråd Hans Jildesten bjöd in till medborgardialog.

Det blev en kväll fylld av intensiva diskussioner och goda idéer för bygdens bästa.

- Det här ska vi göra mer regelbundet i framtiden, säger Hans Jildesten, som hade sällskap av oppositionsråd Håkan Larsson (c ), kultur- och fritidschef Olle Rodéhn samt folkhälso- och EU-samordnare Kicki Karlsson.

- Man är ju van att tänka positivt och klara av en massa saker när man bor på landet, säger Håkan Larsson, som tycker att det är spännande att höra medborgarnas tankar i olika delar av Storfors kommun.

Turnén har besökt tätorten, Bjurtjärn och så nu Lungsund.

- Vi kommer att sammanställa de åsikter som kommit fram på samtliga ställen, och vi kommer också att kommentera vad som är möjligt att åtgärda eller jobba vidare med, säger Hans Jildesten.

Några av de tankar som vädrades i de olika diskussionsgrupperna var behovet av fiber och bättre telefontäckning, en samlingslokal för bygdens invånare, röjning av sly vid sjön och vassröjning i vikar som håller på att växa igen.

- En samlingslokal vore perfekt, vi skulle kunna ha vävstuga, föreläsningar, Qi Gong, tipspromenader och olika festligheter. Det finns ett stort intresse för det här i bygden, säger Pia Hallström.

- Det här var ett väldigt bra initiativ. Det känns fint att få möjlighet att komma till tals och att vi i bygden får träffas och diskutera, säger Meta Davidsson.

Precis som på andra ställen finns det tomter och hus i samhället som sköts sämre än grannarna skulle önska och det framförs också önskemål om att hotellet skulle kunna vara en bättre träffpunkt.

- Vi skulle behöva bättre skyltning från riksväg 26, nu ser man inte alls att det finns hotell, camping, café eller restaurang här. Vi skulle också behöva få gatubelysningen förbättrad. Vissa lampor lyser inte och framförallt står en del stolpar ordentligt snett, säger Hans Lindqvist.

Kommunalrådet lovar att ta med sig alla åsikter.

- Jag ser allt som konstruktiv kritik och förslag som vi kommer att jobba vidare med för att värdera. Vi kommer också att återkomma och berätta vad som går att genomföra och inte, säger Hans Jildesten.

Senast publicerad av Eva Wiklund