Logotype för Storfors kommun

Kostnaden för omställningen inom vård och omsorg 2023 och 2024

Under 2023 påbörjade Storfors kommun en större omorganisation gällande vård och omsorg.

Utgångspunkten för arbetet var att kostnaderna för vård och omsorg i Storfors kommun låg mer än 15 miljoner kronor högre än i liknande kommuner.

Storfors kommun fick hjälp med jämförelser via Sveriges kommuner och regioner, SKR, och använder numera SKRs prislappsmodell som budgetmetod.

Med anledning av den sista tidens skriverier gällande kostnaderna för denna omställning, finns ett faktagranskat underlag framtaget av kommunens ekonomiavdelning.

Ekonomiavdelningen har gått igenom kostnader för alla konsulter som jobbat med omställningen, utköp av de tre enhetschefer som berörts av omställningsarbetet samt personalkostnaderna för chefer inom vård och omsorg under 2023 och halva 2024. Summan landar på 13 141 179 kronor.

Ekonomerna har sedan jämfört den siffran med vad chefsorganisationen skulle ha kostat utan omställning och fått fram summan 12 496 094.

2022 hade Storfors kommun nio enhetschefer inom området vård och omsorg. Idag har man fyra enhetschefer samt en verksamhetsutvecklare på heltid och två halvtidstjänster som chefsstöd. Området har idag det övergripande namnet sociala tjänster.

- Merkostnaden under ett och ett halvt år har varit knappt 650 000 kronor för chefsorganisationen. Det kommer att ge oss kostnadsminskningar inom chefsledet på 2,5 - 3 miljoner kronor varje år framöver när omorganisationen är genomförd, säger ekonom Pajo Vujic.

Förutom de minskade kostnaderna för chefsorganisationen har omställningen gett en mätbar kostnadseffekt på helheten för de berörda enheterna, det vill säga särskilt boende, hemvård, hemtjänst, funktionsstöd, AME samt myndighet, stöd och behandling.

Kommunchef Johan Rosqvist säger att kommunen gjort en omställning som var helt nödvändig.

- Hade vi inte gjort detta så hade resultatet blivit 10-15 miljoner kronor sämre bara i år och det är pengar som vi inte har, säger Johan, som menar att den här omställningen är ett sätt att ta ansvar för helheten.

- Vi har ett stort ansvar för att förvalta skatteintäkterna på ett ansvarsfullt och effektivt sätt och det är inte ansvarsfullt att låta ett verksamhetsområde kosta 15 miljoner kronor mer än det gör i liknande kommuner, år efter år, säger han.

I Storfors finns tre verksamhetsområden; skola och förskola, sociala tjänster samt kommunövergripande verksamhet där administration, kultur- och fritid samt tekniska enheten ingår. Om ett område fortlöpande gör över med mer pengar än budgeterat drabbar det självklart övriga områden.

Har du ytterligare funderingar kring de ekonomiska bitarna gällande omställningsarbetet?
Ekonom Pajo Vujic svarar gärna på dina frågor, tel 0550-651 43

Senast publicerad av Eva Wiklund