Logotype för Storfors kommun

Kommunfullmäktige antog budget 2018 & Vision 2030

 Kommunfullmäktige fattade beslut om en budget för 2018 med ett plusresultat på 430 000 kronor. Den budgeterade kostnaden för samtliga verksamheter i kommunen ligger på närmare 323 miljoner kronor. 

 I budgeten avsätter man 1,2 miljoner kronor till uppsnyggning i centrum och på andra ställen i kommunen samt röjning av vandringleder. Förskolan får en utökning med 600 000 kronor utifrån kommunstyrelsens förslag för att kunna möta ökad efterfrågan.

- Vi har haft en riktigt bra befolkningsutveckling det senaste året och därför kan vi göra den satsningen. Många av de nya invånarna kommer dessutom att gå på förskolorna, vilket ökar trycket på den verksamheten, säger kommunalråd Hans Jildesten.

I investeringsbudgeten finns bland annat 500 000 kronor till uppsnyggning av Sporthallens fasad,
3,8 miljoner kronor till energieffektivisering i Folkets hus och Seniorernas Hus, 1,5 miljoner kronor till förnyelse av traktorer,/fordon, 600 000 kronor till dränering av Kommunhuset, 1,5 miljoner kronor till upprustning av broar, 150 000 för att fortsätta tillgänglighetsanpassa offentliga lokaler, knappt 2,4 miljoner kronor för material och inredning till nytt särskilt boende samt 100 000 kronor till nya fönster i fasaden på Folkets Hus-restaurangen.

Fullmäktige fattade också beslut om Storfors nya vision, Vision 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid. Grunddokumentet finns att läsa på kommunens hemsida Öppnas i nytt fönster., men man kommer också att ta fram en publik version till alla hushåll. 

- Det känns väldigt bra att vi nu slagit fast den vision som medborgare, politiker och tjänstemän har hjälps åt att ta fram. Den kommer att bli ett bra redskap i planeringen för Storfors utveckling, säger Hans Jildesten.

Senast publicerad av Eva Wiklund