Logotype för Storfors kommun

Kommunfullmäktige 29/4

Onsdag 29 april är det kommunfullmäktigemöte i Storfors Kulturhus, en trappa upp i lokalen Valsaren.

Mötet startar kl 18 och är öppet för allmänheten som kan lyssna. Allmänhetens frågestund inleder mötet kl 18. På dagordningen finns bla följande punkter; reviderad budget 2015, besvarande av medborgarförslag om kvälls och nattöppet inom barnomsorgen, projektgruppens förslag till placering av nytt särskilt boende, köp av aktier i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, förvärv av fastigheten Lungsundet.

Senast publicerad av Eva Wiklund