Logotype för Storfors kommun

Kommuner, Region Värmland och länsstyrelsen signerade för demokrati

Fredag den 23 oktober hölls en unik signering i Värmland.
Länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland undertecknade ”Deklaration för en stark demokrati”.

- Demokrati är livsviktigt men långt ifrån självklart i många länder och även här i Sverige kan vi utveckla demokratin mot ökad jämlikhet, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Kraftsamlingen för demokratin görs på uppdrag av riksdagen och med anledning av att det är 100 år sedan allmän och lika rösträtt för alla infördes i Sverige. Deklarationen, som undertecknades i ett digitalt evenemang, har tagits fram av kommittén Demokrati 100 år.

Under 2020 och 2021 kommer stort fokus att ligga på det demokratiska samhället och genom deklarationen förbinder sig deltagarna att verka för en stark, dynamisk och relevant demokrati i Värmland. Hösten 2021 ska en gemensam demokrativecka arrangeras då demokrati och mänskliga rättigheter uppmärksammas på bred front. Deltagarna har också förbundit sig att öka samverkan i dessa frågor, att vara drivande i att skapa ett offentligt samtal och att på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige fyller 100 år.

- Det här är ett viktigt arbete, inte minst med tanke på hur det ser ut i länder nära oss. Demokrati måste ständigt värnas för att bestå, säger Hans Jildesten, som också pekar på vikten av god kommunikation i det demokratiska samhället.

- Vi har under många år arbetat aktivt för att stärka demokratin i Storfors kommun där kommunikation är en viktig bit. Vi behöver kommunicera utåt men också hämta in information och åsikter från medborgarna. Där har vi digitala kanaler som facebook, en god tillgänglighet med service till medborgarna samt olika tillfällen med medborgardialog som viktiga inslag, säger Hans Jildesten.

Signeringen av demokratideklarationen hölls i residenset med digital medverkan från länets 16 kommuner. I residenset deltog bland andra poeten och författaren Ismael Ataria, kommitténs ordförande Peter Örn samt landshövding Georg Andrén.

-Jag tycker det känns fantastiskt att vi gör det här tillsammans. Det här är något av det mest angelägna vi som beslutsfattare behöver ta tag i, och en av mina prioriteringar när jag utsågs till landshövding för ganska exakt ett år sedan. Det finns ett stort behov av att lyfta de här frågorna, och att skapa sammanhang där människor känner att de blir lyssnande till, säger landshövding Georg Andrén.

Senast publicerad av Eva Wiklund