Logotype för Storfors kommun

Kommunens ekonomichef avstängd under utredning

Under fredagen fattade Storfors kommunchef beslut om att stänga av kommunens ekonomichef för utredning.

Detta efter att hen själv berättat att hen förfalskat kommunalrådets namnteckning på en faktura till Stiftelsen Björkåsen.

Bakgrunden till hela händelsen är de ersättningar som Stiftelsen Björkåsen beslutade att betala ut till kommunalrådet och ekonomichefen för extra arbete i stiftelsen under 2018 då man saknade verkställande tjänsteman.

Stiftelsens styrelse beslutade att betala 45 000 kronor vardera plus sociala avgifter. Kommunalrådet fick sin ersättning utbetald via kommunen som sedan skickade faktura till stiftelsen, men ekonomichefen skickade istället en faktura direkt från sitt företag till stiftelsen.

Efter att den verkställande tjänstemannen slutat fanns det bara ekonomichefen kvar som hade rätt att attestera fakturor digitalt inom stiftelsen. Stiftelsen köper ekonomiska tjänster av kommunen med cirka 100 timmar per år och enligt stiftelsens attestreglemente kunde ekonomichefen och den verkställande tjänstemannen attestera fakturor. Något nytt beslut om attestreglementet fattades inte när tjänstemannen slutade.

Ekonomichefens tanke var dock att även kommunalrådet, som är stiftelsens ordförande och firmatecknare, skulle attestera just den här fakturan manuellt eftersom den kom från ekonomichefens eget företag. Detta skedde dock inte innan pengarna betaldes ut.

När media krävde ut fakturan, som ännu inte blivit manuellt signerad, skrev ekonomichefen på en kopia med ordförandens namn i tron att han senare skulle skriva under originalet. Just då fanns han inte på plats och kunde inte heller nås.

Det framkom senare att ordföranden inte hade för avsikt att signera fakturan eftersom han vid det laget hunnit ta reda på att firmatecknare inte automatiskt kan gå in som attestant. Han hade istället bestämt sig för att lyfta dokumentet till stiftelsens styrelse för beslut om hur den skulle attesteras.

- Vi ser väldigt allvarligt på det som inträffat. Ekonomichefen är nu avstängd från arbetet medan vi utreder vad som hänt i detalj. Vi kommer också att ta hjälp av en auktoriserad revisionsfirma för att säkerställa så att inte fler oegentligheter inträffat, säger kommunchef Mats Öman.

Senast publicerad av Eva Wiklund