Logotype för Storfors kommun

Ja till köp av Lungsunds hotell- & campinganläggning

Under onsdagskvällen fattade kommunfullmäktige beslut om att köpa Lungsunds hotell- och campinganläggning för maximalt 7.8 miljoner kronor.

19 ledamöter röstade ja och sex röstade nej.

Kommunchef Mikael Jareke redogjorde för ärendet och bakgrunden där kommunen fick ta emot ett brev från Laxåföretaget Global Care som aviserade att man eventuellt kommer att öppna asylboende i hotellanläggningen. Han redogjorde även för den besiktning av anläggningen som visar att insidan av byggnaderna är i mycket gott skick, medan utsidan kräver renovering. Man behöver bland annat dränera samt måla fasad och tak.

Kvällens diskussion kom till stor del att handla om priset och om Storfors kommun ska satsa på besöksnäringen längs Bergslagskanalen.

Andris Widuss och Peter Farrington från moderaterna yrkade på återremiss, eller i andra hand på avslag på kommunstyrelsens förslag till köp.

- I kommunstyrelsen röstade jag ja, men nu är jag ytterst tveksam till detta, sade Andris Widuss, som menade att kommunen borde kunna påverka Migrationsverket när det gäller en eventuell tilldelning av asylsökande till en anläggning i Lungsundet.

Peter Högberg och Inger Nordström från vänsterpartiet yrkade också på avslag. Inger ansåg att beslutet fattades på för lösa grunder.

- För mig är det som att köpa grisen i säcken, sade hon.

Håkan Larsson från Centerpartiet sade sig inte tycka om affären, men valde ändå att rösta ja liksom två av sina partikamrater.

- Vi har inte en aning om var det slutar om vi säger nej till den här affären, sade han.

Från socialdemokraterna yrkade Hans Jildesten, Christina Skogström och Lennart Johansson på bifall.

- Om vi tittar på översiktsplanen från 2013 så definierade vi i kommunfullmäktige vattenleden Bergslagsleden som den viktigaste resursen för besöksnäringen. Utifrån detta är turismanläggningen i Lungsundet av största strategiska betydelse, sade Lennart Johansson, som ställde frågan till ledamöterna om en satsning på turismnäringen i Storfors är aktuell eller inte.

- Om vi inte vill välja bort besöksnäringen så måste vi våga, och om vi kavlar upp skjortärmarna och sätter på oss blåstället så tror jag att vi kan lyckas med att lösa det. Vatten är magnetiskt och kurvan för jobb inom turismnäringen går brant uppåt, sade han.

Efter tio minuters ajournering röstade samtliga 12 socialdemokrater ja och likaså de två ledamöterna från sverigedemokraterna, två vänsterpartister och tre centerpartister. Nejrösterna kom från tre moderater, två vänsterpartister och en centerpartist.

Senast publicerad av Eva Wiklund