Logotype för Storfors kommun

Intresse finns för att driva Lungsunds anläggning

Trots att inget formellt beslut ännu fattats om köp av Lungsunds Hotell- och campinganläggning, har intressenter redan hört av sig.

- Det finns personer som är intresserade av att driva verksamheten, vilket känns väldigt positivt, säger kommunchef Mikael Jareke.

Efter att nyheten om kommunstyrelsens förslag om köp av hotellet blivit känt, har olika rykten florerat i kommunen. Ett av de vanligaste är att kommunen vill köpa hotellet för att bygga en asylförläggning.

- Vi vill ju tvärt om köpa hotellet och campingen för att bevara turismanläggningen som en motor för turismutvecklingen. Just Lungsundets Hotell har ett mycket strategiskt läge längs Bergslagskanalen, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Hotellet har varit till salu under flera år, men det är först på senare tid som flera intressenter hört av sig och velat köpa det - för att förvandla det till ett asylboende.

Kommunchef Mikael Jareke betonar att det handlar om mycket pengar, men att det i dagsläget är ett marknadspris.

- Idag  verkar det finnas en växande marknad för den här typen av objekt, just för att hotell och större anläggningar kan förvandlas till asylboenden, säger han.

Ett köp av hotell- och campinganläggningen skulle inte belasta kommunens driftskostnader, och inte heller få några negativa effekter för kärnverksamheter som skola, vård och omsorg. Planen är att anläggningen köps av det kommunala bolaget Storfors mark och industrifastigheter AB och sedan arrenderas ut till ett marknadsmässigt pris.

Bertil Backlund, som äger hotellet, säger att han skulle kunna få ut ännu mer för hotellet av andra aktörer än vad han får om kommunen köper.

- Jag skulle kunna få en något högre summa, men då skulle inte hotellet och campingen leva vidare. Det känns otroligt bra att få sälja anläggningen och veta att den får leva kvar som tursimanläggning och dessutom utvecklas.

Hur ser du att en ny ägare eller arrendator skulle kunna få till stånd en utveckling som ni själva inte fått?

- Dels för att ränteläget och avskrivningstakten blir ett helt annat nu, det ger bättre förutsättningar. Dessutom behövs det yngre krafter, vi är runt 70 år både jag och min fru. Vi orkar helt enkelt inte driva den utveckling som vi skulle vilja se. Vi har till exempel ett café som vi inte alls orkats satsa på, och det finns många fler målgrupper att rikta sig till, säger Bertil Backlund.

Vilken målgrupp har ni haft?

- Vi har satsat på 55+, på evenemang som högtidsdagar och delvis på konferenser.

Vilken utvecklingspotential ser du?

- Det finns mycket att göra med tanke på det direkta läget vid Bergslagskanalen, exempelvis fiske, kanoting, och båtuthyrning.  Det finns utvecklingsmöjligheter både för campingen, caféet, kiosken och restaurangen. Med en arrendator som orkar utöka öppettiderna och utbudet, skulle hotellet kunna bli en verklig samlingspunkt – både för ortsbefolkningen och turister längs Bergslagskanalen. Campingen har gått bra de senaste åren och stugorna skulle kunna moderniseras och blir fler, säger han.

Turismnäringen är, enligt Tillväxtverket, en näring som växer stort i Sverige. Exportvärdet av turismen är lika stort som hela livsmedelsexporten och stål- och verkstadsindustrin tillsammans, något som kommunalrådet pekar på.

- Med köpet av Lungsunds hotell ger vi förutsättningar för en utveckling av turismen i hela området.  Där finns arbetstillfällen och ökade inkomster i hela kommunen att hämta. Självklart ska hotellet arrenderas ut till ett marknadsmässigt pris för att inte konkurrera ut andra anläggningar. Vi tror att flera aktiva anläggningar kan stärka varandra, säger Hans Jildesten, som menar att man måste jobba långsiktigt.

- Se på Bjurbäckens slusscafé. För tre år sedan serverade de 4000 kaffekoppar på en sommar. Förra året var de uppe i 11 000 kaffekoppar tack vare ett uthålligt arbete. Nu planerar arrendatorn året-runt-öppet. Och se på Nässundets Station som lyft hela området genom sina satsningar, säger han.

Och om kommunfullmäktige nu beslutar att köpet ska bli av, så är läget mitt emellan två expanderande turistmål inte direkt någon nackdel.

Fullmäktiges möte hålls den 29 april i Kulturhuset och är öppet för allmänheten.

Måndag den 27 april arrangeras också ett ÖPPET MÖTE angående det planerade köpet, i Kulturhuset kl 18.00. Där medverkar politiker från alla partier, näringslivsutvecklare och andra kommunala tjänstemän. Lokal: Stora Galejan.

Senast publicerad av Eva Wiklund