Logotype för Storfors kommun

Fortsatta förseningar för fakturautskick inom äldreomsorg

Fakturautskicket för äldreomsorgen som varit försenat sedan maj, med förfallodag den sista juni, har nu skickats ut från Storfors kommun.

Bekymmer kvarstår dock för juli månads fakturering, vilket kommer att medföra försening även för det ordinarie juni-utskicket där fakturorna har förfallodag den sista juli.

Faktureringen kommer att genomföras så snart det är möjligt.

Senast publicerad av Eva Wiklund