Första spadtaget för nytt resecentrum i Storfors

Kommunalråd Hans Jildesten och Marcus Ståhl från Jordkullen tar första spadtaget för Storfors nya resecentrum.

Kommunalråd Hans Jildesten och Marcus Ståhl från Jordkullen tar första spadtaget för Storfors nya resecentrum.

I slutet av oktober ska Storfors nya resecentrum stå klart.

Då har man fått en säkrare trafikmiljö, pendlarparkering, nya väntkurer, digitala skyltar och bättre passage från busshållplatserna till tågperrongen.

 I nästa steg ska tågperrongen förlängas från 57 meter till 77 meter för att alla tågvagnar ska få plats, men också för att perrongen ska bli synlig från bussparkeringen.

- Dels vill vi att resecentrum ska ge besökare ett gott första intryck av Storfors, men framför allt ska detta skapa en trygg, säker och trevlig trafikmiljö för våra invånare, säger enhetschef Tommy Svärd.

Resecentrum kommer också att underlätta för pendling i och med pendlarparkering och cykelparkering där man kan låsa fast cykeln med ramlås.

- Det blir också en tydlig och säker information med hjälp av digitala skyltar som visar när bussar och tåg ankommer och avgår, säger Tommy Svärd.

Hela arbetet kommer att kosta cirka sex miljoner kronor, varav Värmlandstrafik bekostar hälften och Storfors kommun resten.

- Det har funnits önskemål om detta under flera år och man har också fört diskussioner med Värmlandstrafik och trafikverket. Det känns väldigt roligt att vi nu äntligen kan genomföra detta. Genom projektet knyter vi ihop bussområdet med tågstationen och får ett komplett resecentrum, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Markarbetena är nu påbörjade och utförs av Jordkullen AB. Under tisdagen togs första spadtaget av kommunalråd Hans Jildesten och Markus Ståhl från Jordkullen.

Klicka på bilden om du vill se den i större format.

Senast publicerad av Eva Wiklund 2017-05-17