Logotype för Storfors kommun

Förstärkt organisation med nytillsatt kanslichef i Storfors 

Kommunchef Mats Öhman (tv) är mycket nöjd med att Storfors kommun nu får en kanslichef för första gången på många år. Oskar Eklöf trädde tjänsten i början av april.

I början av april tillträdde Oskar Eklöf nyinrättade tjänsten som kanslichef i Storfors kommun.

- Jag älskar ordning och reda och drivs av att hitta förbättringsmöjligheter, säger Oskar, som också stortrivs i den lilla kommunen.

- Det bästa med att jobba i en liten kommun är att man får ha fingrarna i många olika syltburkar. Det finns en närhet och en snabbhet i organisationen och man kan vara med och påverka på riktigt, säger han.

Oskar har under de senast två åren arbetat som processtödjare i kommunen och kommer dessförinnan från Söderhamns kommun. I bagaget har han en masterexamen i statsvetenskap.

Kommunchef Mats Öhman är nöjd med att Storfors för första gången på många år får en kanslichef. Han pekar bland annat på GDPR, den nya dataskyddslagen, och säger att den kommer att ställa ännu högre krav på hantering av dokument och databaser.

- Kansliet är kommunens hjärta och vissa frågor är ännu mer komplexa idag än tidigare, därför väljer vi att stärka den funktionen, säger han.

Via kansliet passerar ärenden från tjänstemän och medborgare – på väg till politikerna. Tjänstemännen håller ihop processen, följer upp att beslut genomförs och ser till att återrapportering sker. Kansliet sköter även all posthantering, diarieföring, utlämnande av handlingar och kommunens arkiv. Just utlämnade av handlingar har under det senaste året blivit en stor och omfattande uppgift.

- Media och allmänheten begär allt oftare ut allmänna handlingar, vilket skapar en stor arbetsbörda. Det kan handla om att vi måste söka igenom alla våra verksamhetssystem efter ett specifikt namn och därefter göra en bedömning om vi får lämna ut uppgifterna, säger Oskar Eklöf.

Kansliet ska även kunna göra utredningar, erbjuda stöd och service till verksamheterna när det gäller utveckling, göra processkartläggningar, leda projekt, uppföljningar, internkontroll och sköta framtagning av statistik.

I Storfors ansvarar kansliet även för service och bemanning av receptionen i kommunhuset.

I sin nya roll som kanslichef kommer Oskar Eklöf även att ha ansvar för arkivet och för att kommunen följer personuppgiftslagen, PuL. Han kommer att vara direkt underställd kommunchefen.

- Jag ser fram emot detta. I en liten kommun får man hela tiden chans att fördjupa sig i nya saker, och då hittar man också spännande förbättringsområden, säger Oskar Eklöf, som trivs extra mycket när han ställs inför utmaningar.

- Kansliets huvuduppgift är extern och intern service, vi ska förenkla för både medborgare, politiker, tjänstemän och folk ute i verksamheterna, säger han.

Kansliet blir genom nyordningen en egen avdelning med egen chef vilket kommer att lyfta kansliets roll som samordnande funktion för hela kommunen.

Senast publicerad av Eva Wiklund