Logotype för Storfors kommun

Folkvaldas närvaro i fullmäktige varierar stort

2018-09-03

Bilden visar en ordförandeklubba

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och sammanträder ungefär tio gånger per år. När det gäller närvaron från de olika partierna har den varierat stort under mandatperioden

Sedan valet 2014 finns i Storfors 27 mandat i fullmäktige, fördelade enligt följande:

Socialdemokraterna 12
Centerpartiet 4
Sverigedemokraterna 4
Vänsterpartiet 4
Moderaterna 3

Inget av partierna har haft hundraprocentig närvaro under perioden, men det finns stora skillnader. Frånvaron räknas i sammanställningen när den ordinarie ledamoten varit frånvarande och ingen ersättare tagit hans eller hennes plats, dvs när det stått en stol tom i fullmäktige.

Närvaron räknad över hela mandatperioden (till och med juni 2018) vid sammanlagt 36 möten:

S 90%

V 75%

M 71%

C 65%

SD 14 %

För centerpartiets del har frånvaron till stor del handlat om att ledamöter varit sjuka eller upptagna med arbete.

- Vi har ju en del som jobbar jour i exempelvis snösvängen och då kan det bli så snabba inhopp att man inte hinner få in en ersättare. Samma sak gäller ju vid mera akuta sjukdomsfall, men det är absolut inte bra. Vår ambition är ju att ha en hundraprocentig närvaro, säger Ingrid Andersson (c ).

Socialdemokraterna har haft relativt hög närvaro, men är ändå inte nöjda.

- Det är ju viktigt för demokratin att alla folkvalda är på plats. Det gäller oss alla, säger Hans Jildesten (s), som kommer att jobba för ytterligare ökad närvaro.

- Tyvärr är det ju så att det kan vara svårt att hinna få in en ersättare om någon blir hastigt sjuk, säger han.

För moderaternas del har två personer drabbats av längre tids sjukdom och Andris Widuss (m) säger att man ibland har haft svårt att få in ersättare.

- Självklart är vårt mål att ha hundra procents närvaro, men efter omständigheterna tycker jag ändå att vi lyckats rätt bra. Nästa mandatperiod kommer vi säkerligen att ha en bättre siffra, säger han.

Vänsterpartiet har också drabbats av sjukdomar i perioder och har bara en ersättare.

- Vi måste självklart försöka bättra oss, men det har varit svårt att få in ersättare ibland eftersom vi bara har en att tillgå. Nästa mandatperiod har vi fler på listan, säger Lars-Erik Carlsson (v)

Sverigedemokraterna har under stor del av mandatperioden haft bara ett av fyra mandat besatt, alltså tre tomma stolar. Sverigedemokraternas enda ledamot har inte gått att nå för en kommentar.

Kommunfullmäktige beslutar i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor. Kommunfullmäktige är också drivande i demokratiarbetet och medborgardialogen liksom för att ta fram visioner och mål. Fullmäktige beslutar också om omfattning och kvalitet i kommunens verksamhet och har även ansvar för att trygga en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Fullmäktigemötena är öppna för allmänheten och inleds alltid med allmänhetens frågestund.

Senast publicerad av Eva Wiklund