Logotype för Storfors kommun

Extra miljarder fördelas till kommunerna

Kommunchef Mats Öman ska nu analysera läget i Storfors tillsammans med politikerna för att se var regeringens extra miljoner ska användas.

Under torsdagen meddelande regeringen att man avsätter ytterligare 15 miljarder kronor till kommuner och regioner i Sverige under 2020.

- Det blir naturligtvis ett betydande tillskott för kommunen som är extra värdefullt i dessa tider. Vi får nu analysera situationen tillsammans med kommunens politiker för att se var dessa pengar bäst kan användas, säger Mats Öman.

Storfors kommun räknar med ökade kostnader för exempelvis försörjningsstöd och minskade skatteintäkter på grund av ökad arbetslöshet i hela landet.

- Vi hade ju redan innan coronakrisen ett ansträngt läge, så extra tillskott är välkommet. Målet för kommunen är att upprätthålla god skola, vård och omsorg liksom övrig kommunal service, säger Mats Öman.

7,5 miljarder har tidigare aviserats och pengarna fördelas med 70 procent till kommunerna och 30 procent till regionerna utifrån folkmängd. Från 2021 aviserar man också ett årligt bidrag på 12,5 miljarder kronor, fördelade på samma sätt.

Regeringens preliminära uträkningar visar att Storfors utöver tidigare aviserade pengar får ytterligare drygt fyra miljoner kronor i stöd under 2020, vilket ger en bidragssumma på totalt drygt sex miljoner kronor.

Kommuner och regioner är fria att använda stödpengarna där man anser att de behövs mest.

FAKTA
Preliminär uträkning. Källa: regeringen.se
Storfors stöd beräknas på invånarantalet 4006 personer (1/11 2019)
Beslut 20 januari 1 358 693 kr
Beslut 19 februari 675 542 kr
Besked 2 april 4 076 080 kr
SUMMA: 6 110 316 kr

Senast publicerad av Eva Wiklund