Logotype för Storfors kommun

Elever engagerade för framtiden

-Hur tror ni Storfors upplevs 2030? var frågan som årskurs nio i Vargbroskolan skulle svara på när de i grupper funderade på framtiden. Elevernas synpunkter blir till hjälp i kommunens framtagande av en ny vision tillsammans med synpunkter från medborgardialogerna som hålls i Storfors, Lungsund och Bjurtjärn under maj månad.

Maria Nordmark, konsult, gav eleverna i uppgift att skriva ner hur människor i olika åldrar i Storfors kan ha det år 2030. Hon gick igenom olika så kallade megatrender som kommer att påverka framtiden. Det är sådant som till exempel globalisering, klimatförändringar, ökad digitalisering och teknologi. Eleverna arbetade i grupper och diskuterade och skrev ner allt de kunde tänka sig utifrån de olika scenarierna.

På frågan ”Vad är det bästa med att vara barn i Storfors 2030?” blev det svar som ”lekplatser överallt, bra skola, fler aktiviteter på fritiden, bra badplats, bättre bussförbindelser, lugnt, alla känner alla”.

-Det här arbetet är kul, men lite svårt. Maria förklarar bra, men vi skulle behöva mer från grunden för det är ju svåra frågor, säger eleverna i en av grupperna.

-Det är stora och svåra frågor, men det sår frön att tänka i andra banor och de växer med uppgiften och börjar tänka mer på de här frågorna, tror Lena Ohlson, en av lärarna som var med.

-Att eleverna får klart för sig att kommunen jobbar med det här är viktigt och att skolan tillsammans med organisationer och övriga i Storfors bidrar i visionsarbetet, säger rektor Sven-Erik Rhén. De lär sig också nya ord och begrepp och kan överföra dem till sin egen verklighet och egna sammanhang.

Dagens sista fråga till eleverna var hur vi alla kan påverka bilden av Storfors, vad vi kan undvika och vad vi kan göra som är positivt. Elevernas svar är lika viktiga för alla Vi kan undvika att prata illa om Storfors, att förstöra och vandalisera och att flytta härifrån. Vi ska istället prata gott om storforsare och alla fina platser som finns. Vi ska välkomna besökare med ett bra bemötande. Vi ska handla och utnyttja de tjänster som finns i Storfors och vi ska vara goda medborgare.

Alla medborgare i Storfors (oavett var man bor i kommunen) är välkomna att delta och diskutera framtiden vid kommande möten 22 maj kl 18.00 i församlingshemmet i Bjurtjärn, 23 maj kl 18.00 i föramlingshemmet i Lungsund eller 1 juni kl 18.00 i Storfors Kulturhus.

Elever arbetar med vision 2030

Tankar om framtiden diskuteras och skrivs ner.

Megatrend

En av trenderna som påpverkar framtiden.

Maria och elever

Maria Nordmark lyssnar på vad eleverna har att säga om framtiden.

Senast publicerad av Eva Wiklund