Logotype för Storfors kommun

Dina svar på medborgarenkäten behövs!

Vad tycker du om skolan, kulturutbudet, fritidsmöjligheterna eller äldrevården i Storfors?

Kommunen satsar nu pengar, tid och kraft på att försöka ta reda på vad invånarna tycker och önskar.

Om du är en av de 800 slumpvis utvalda som fått enkäten i din låda hopppas vi att du vill hjälpa till.

I början av september fick de slumpvis utvalda invånarna kommunenkäten från Statistiska Centralbyrån, SCB, i sin brevlåda.

I början av oktober hade bara 33 procent svarat på enkäten, och vi hoppas naturligtvis att många fler ska ta sig tiden att svara.

Den som inte svarat kommer att få en påminnelse från SCB och sedan även en ny enkät i brevlådan.

Man kan också svara via webben och där även på språken engelska, finska och spanska. Den som pratar arabiska kan beställa enkäten på sitt eget språk.

Om alla svarar får vi ett väldigt bra underlag för framtidens Storfors! Du kan faktiskt göra skillnad genom ditt svar på frågor inom följande områden:

  1. Kommunen som en plats att bo och leva på

Frågorna handlar bland annat om arbetsmöjligheter, bostäder och trygghet.

  1. Kommunens olika verksamheter

Frågorna handlar bland annat om skolan, omsorg, kultur, gator och vägar.

  1. Invånarnas inflytande på kommunala beslut

Frågorna handlar bland annat om vilka möjligheter man har att komma i kontakt med kommunens politiker och vilket förtroende man har.

  1. Om information och kulturutbud

Storfors kommun har lagt till några egna frågor som rör information och åsikter om kultur- och fritidsutbud.

Alla som svarar får en biobiljett!

För att uppmuntra alla er som svarar bjuder Storfors kommun på en fribiljett till biografen till alla som tar med sig det gröna brevet (se bilden till höger). Den kan bytas mot valfri biobiljett under hösten 2018 i Storfors biograf. Har man svarat via webben så får man inget sådant brev. Då gäller istället själva brevet från SCB som fribiljett. Är brevet borta? Slå oss en signal så berättar vi hur du kan göra för att få en fribiljett ändå.

Information: 0550-65177.

Senast publicerad av Eva Wiklund