Logotype för Storfors kommun

Delårsredoviningen för Storfors kommun finns att läsa

Under kommunstyrelsens senaste sammanträde den 2 november gick man igenom delårsredovisningen för 2020 och föreslår nu kommunfullmäktige att godkänna den.

Läs hela delårsredovisningen här Pdf, 2.4 MB. (Pdf, 2.4 MB)

I en årsredovisning beskrivs det gångna årets verksamhet och ekonomi. Syftet är att ge medborgare, politiker och andra intresserade en bild av hur kommunens ekonomin utvecklats under året. Den ger också svar på hur det resultatet blev i förhållande till budgeten som togs innan årets början. Årsredovisningen visar vad pengarna använts till och hur kommunen lyckats med det som var planerat.

En delårsredovisning ger en bild av hur kommunens resultat ser ut för en del av året, i detta fall januari till augusti 2020.

Senast publicerad av Eva Wiklund