Logotype för Storfors kommun

Ceremoni för signering av miljööverenskommelser

Tre personer signerar papper

Idag, tisdag 22 februari, signerades den nya periodens miljööverenskommelser mellan länsstyrelsen och Värmlands kommuner.

I den här omgången tecknade 15 kommuner, Region Värmland och Visit Värmland att överenskommelser. Tillsammans bidrar de till att uppnå flera av de nationella miljömålen samt de globala hållbarhetsmålen. Länsstyrelsen kommer att samordna åtgärdsarbetet.

Miljööverenskommelsen är ett frivilligt ställningstagande där länets aktörer väljer områden att prioritera och samverka kring under perioden 2022–2025.

I Storfors signerade Hans Jildesten, kommunstyrelsens ordförande, överenskommelsen där kommunen lägger fokus inom följande områden:

  1. Infrastruktur för förnybart och elfordon
  2. Förnybar energi i fysisk planering
  3. Integrering av grönska och ekosystemstjänster i planeringen
  4. Giftfri vardag
  5. Att utarbeta en klimatplan för kommunen

- Det är jätteviktigt att vi gör detta och det bästa är att vi gör det tillsammans med andra kommuner och organisationer så att vi gemensamt kan hjälpas åt att nå våra klimatmål, säger Hans Jildesten,

Länsstyrelsen kommer att samordna åtgärdsarbetet med arbetsgrupper, kunskapsutbyte samt kompetenshöjande aktiviteter.

Det var landshövding Georg Andrén och kommunstyrelsernas ordföranden som signerade överenskommelsen gemensamt under den digital ceremonin.

bild av datorskärn med flera personer som signerar papper

Senast publicerad av Eva Wiklund