Logotype för Storfors kommun

Budgetarbete ska rusta Storfors för framtiden

Bokslutet för Storfors kommun visar ett minusresultat på cirka 13 miljoner kronor.
Nu måste underskottet återställas inom tre år.
- Vi måste nu intensifiera arbetet så att vi står rustade inför framtiden, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Nu kan årsredovisningen läsas här på hemsidan Pdf, 4.4 MB.

Delar av underskottet beror på faktorer som kommunen inte själv rår över, exempelvis uteblev 2,5 miljoner kronor från Migrationsverket på grund av medelsbrist. Dessutom har effekter av omställningen inte hunnit ge effekt.

Ökade personalkostnader beroende på ökade vårdbehov och höga placeringskostnader för barn och unga har också bidragit till minusresultatet.

- Verksamheterna har förstått allvaret och gör sitt bästa på olika sätt. Det är ett arbete som fortsätter, säger Mats Öman.

Från och med hösten kommer en ny organisation att införas i Storfors kommun, med bland annat tre verksamhetschefer och lite färre enheter.

- Vi ser tuffa år framåt när vi måste hjälpas åt för att hitta nya synsätt, prova ny teknik och bryta invanda mönster. Samtidigt ska vi att fortsätta ge god service till Storfors invånare. Det är vårt centrala uppdrag och där hoppas jag att omorganisationen kommer att bidra till ett gott resultat, säger Mats Öman.

En ändringsbudget för 2020 kommer nu att tas fram parallellt med att budget för 2021 och planer för 2022 och 2023 jobbas fram.

Kommunstyrelsen har också utsett en arbetsgrupp som ska se över åtgärder som kan utföras innan ändringsbudgeten är klar. I gruppen kommer kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och oppositionsråd att ingå. Dessutom adjungerar man delar av kommunledning och enhetschefer.

- Vi har jobbat hårt med dessa frågor en längre tid, men nu försöker vi hitta ytterligare infallsvinklar i det fortsatta arbetet, säger hans Jildesten.

Den som är intresserad av hur en kommun fungerar och vad som ligger bakom siffrorna i bokslutet, kan med fördel läsa årsredovisningen för 2019. Den är indelad i korta kapitel för varje verksamhet och finns att läsa via kommunens hemsida, storfors.se. Årsredovisningen har passerat kommunstyrelsen, men den ska slutligen antas i kommunfullmäktige den 8 april.
- Den som tar sig tid att läsa kommer att få en mycket större förståelse för hur en kommun fungerar med allt från kalkning av sjöar till äldrevård, säger kommunchef Mats Öman.

Senast publicerad av Eva Wiklund