Logotype för Storfors kommun

Beslut om att sälja Lungsunds camping och hotell

Under torsdagskvällen fattade Storfors kommunfullmäktige beslut om att sälja camping och hotell i Lungsund. Köpesumman blir 4,2 miljoner kronor.

Efter att de två köpare som tidigare var aktuella dragit sig ur affären, fortsatte mäklarens arbete med att sälja anläggningen. Fler intressenter fanns och nu säljs fastigheten Lungsundet 1: 105 till Olof och Linda Ohlsson. I uppgörelsen ingår att Storfors kommun ombesörjer en detaljplaneändring och avstyckning av hotellets annex, som är ett fristående hus. De nya ägarna har för avsikt att bosätta sig där vilket inte är möjligt med nuvarande detaljplan.

De nya ägarna tillträder först den 1 oktober och i avtalet ingår att Storfors kommun ombesörjer snöplogning och gräsklippning under ett års tid efter tillträdesdagen.

- Det känns väldigt roligt att vi nu får en entreprenör som ser potentialen och vill utveckla anläggningen. Det här kan bli riktigt bra, säger Mats Öhman, vd för AB Storfors Mark och industrifastigheter, som också är glad över att man tidigare kunde hitta en lösning för att hålla anläggen öppen i sommar med andra entreprenörer.

Försäljningen påverkar inte sommarens öppethållande då anläggningen drivs i enklare form av byborna Michael Johansson och Karim Mekayssi.

Senast publicerad av Eva Wiklund