Logotype för Storfors kommun

Beslut från KS 21/11 i korthet

Några av de beslut som fattades under kommunstyrelssens sammanträde den 21 november.

Pengar avsätts till motorgård

Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 100 000 kronor per år i två år till stöd för att en Mekargård ska kunna komma igång. Kommunen kommer dessutom att bekosta hyran för en lokal. Mekargården är tänkt som samverkansprojekt mellan IOGT-NTO, Big Island Cruisers, Storfors Motorklubb och Storfors kommun. Tanken är sedan att föreningarna ska få stöd av kommunen för att söka bidrag för projektet långsiktiga överlevnad. Syftet är att skapa en Mekargård, en social drogfri träffpunkt dit ungdomar med bilar och mekande som intresse kan samlas omkring och träffa andra motorintresserade. Aktiviteter kommer att vara att samlas omkring mekandet tillsammans med andra vuxna motorintresserade, att lära sig olika baskunskaper inom mekandet, att tillsammans iordningställa en folkracebil eller ett annat gemensamt projekt samt att tillsammans med veteranbilsklubben på orten ha gemensamma motorträffar.

Projekt för vårdvikarier

Ett projekt för att attrahera vårdvikarier till sommaren 2023 med lite nya grepp kommer inom kort att sjösättas. Utifrån förra årets stora svårigheter att fylla vikarieplatserna ses projektet som angeläget och kommunstyrelsen har avsatt 40 000 kronor till detta under 2023.

Ökad friskvårdsersättning

Eftersom fysik aktivitet bidrar till lägre sjukfrånvaro gör Storfors kommun nu en satsning på ökat friskvårdsbidrag till alla anställda. Kommunstyrelsen beslutade att höja friskvårdsersättningen för kommunens personal till 2000 kronor per år under 2023. Den anställde behöver själv betala en egeninsats på tio procent av den totala summan.

Matutredning

Flera beslut har fattats kring kommunens fortsatta satsning på matlådor till äldre. Nu har verksamhetsföreträdarna landat i att maten bör lagas på plats i Storfors, inte minst för att minska sårbarheten och öka beredskapen för olika krissituationer. En ny utredning genomförs med fokus på att laga maten för kylda matlådor i egen regi och att upphandla transporten av matlådorna från extern aktör.

Senast publicerad av Eva Wiklund