Logotype för Storfors kommun

Beslut från kommunstyrelsen 27 november

Belysning i Östra Industriområdet

Östra Industriområdet där, bland andra, Gymfabriken är belägen kommer att få utökad belysning. Tre LED-armaturer kommer under den närmaste veckan att monteras längs tillfartsvägen för att skapa en bättre miljö för bland andra fotgängare och cyklister. Kommunstyrelsen avsatte 40 000 kronor till förbättringen.

Friskvårdssatsning för kommunens personal

Kommunstyrelsen beslutade att inrätta ett friskvårdsbidrag för kommunens anställda från och med 2018. Mot uppvisande av kvitto kommer anställda att kunna få halva kostnaden för friskvårdsaktiviteter ersatta. Bidraget är maximalt 500 kronor per år och gäller de friskvårdsaktiviteter som är godkända enligt skatteverket.

Budget och investeringar

Kommunstyrelsens budgetförslag till kommunfullmäktige är en budget för 2018 med ett plusresultat på
800 000 kronor. I budgeten förslår man bland annat att projektet med uppsnyggning i centrum och på andra ställen i kommunen, samt röjning av vandringleder ska fortsätta under 2018.

I investeringsbudgeten förslår man bland annat 500 000 kronor till uppsnyggning av Sporthallens fasad,
3,8 miljoner kronor till energieffektivisering i Folkets hus och Seniorernas Hus, 1,5 miljoner kronor till ”föryngring” av traktorer, 600 000 kronor till dränering av Kommunhuset, 1,5 miljoner kronor till upprustning av Smedbron, Kvarnbron och gångbron vid Badhusparken, 150 000 för att fortsätta tillgänglighetsanpassa offentliga lokaler, knappt 2,4 miljoner kronor för material och inredning till nytt särskilt boende samt 100 000 kronor till nya fönster i fasaden på Folkets Hus-restaurangen.

Visionen vidare till kommunfullmäktige

Storfors nya vision, Vision 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid, diskuterades av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna visionen. Ett utkast till visionen finns att läsa på kommunens hemsida och när den är antagen kommer en slutgiltig version att tas fram.

Senast publicerad av Eva Wiklund