Logotype för Storfors kommun

Beslutat i kommunstyrelsen 21 mars

Illustration över tänkt lösning för den nya äldreboendet vid Kroppavägen.

Ett axplock av besluten i kommunstyrelsen den 21 mars.

Ändring av detaljplanen för nytt äldreboende
Under tre veckors tid, från den 29 mars till den 20 april, kommer en ny detaljplan för området Koltorp 1:18 att ställas ut för samråd i kommunhusets foajé, i biblioteket samt i Vargbroskolan. I förslaget skapas ny kvartersmark för ett särskilt boende med 40 platser, fördelat på två plan intill Kroppavägen. Man förbereder också för en eventuell framtida utbyggnad. I samband med bygget av äldreboendet vill man också utnyttja tillfället att skapa en bättre trafiklösning kring skola, förskola och fritidshemmet. Den nya lösningen skulle innebära bättre möjligheter för föräldrar som ska lämna och hämta barn, för skolbussar och även för utelek i området.

Nolltaxa för lokaler och nytt föreningsstöd
Kommunstyrelsen föreslår nu fullmäktige att fatta beslut om ett nytt reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun. Det nya är bland annat att det blir nolltaxa för kommunala lokaler som föreningarna bokar. Man förändrar dessutom åldersgränserna så att föreningarna får bidrag för ungdomar mellan 7 och 25 år (tidigare 7-17 år).

- Det här känns väldigt positivt. Vi tror att de nya reglerna kan hjälpa föreningar att utöka sina verksamheter, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Ja till digitalisering av gamla Storforsbilder
Idag finns cirka 5000 gamla bilder från Storfors förvarade i pärmar, samt i form av negativ och glasplåtar. Kommunstyrelsen beslutade att skjuta till 240 000 kronor för att digitalisera samlingen genom att en person anställs under tolv månader. Digitaliseringen innebär att bilderna bevaras, men också att de blir tillgängliga och sökbara för allmänheten på ett helt annat sätt.

Två veckor sommarstängt på biblioteket
Storfors bibliotek kommer att vara stängt under veckan 29 och 30 sommaren 2016.

Svar på medborgarförslag om köp av OK-macken
En förslagsställare vill att Storfors kommun köper OK-macken. Kommunstyrelsen håller med om att det är viktigt för samhället att det finns en mack, däremot poängterar man att det inte ligger inom det kommunala ansvaret att driva en bensinmack.
Kommunen är däremot positiv till en nyetablering och vill därför aktivt bidra till att skapa rätt förutsättningar för aktörer som önskar etablera beninmacksverksamhet i Storfors.

Senast publicerad av Eva Wiklund