Logotype för Storfors kommun

Beredskap för flyktingmottagande finns i Storfors

Storfors kommun följer noga läget när det gäller kriget i Ukraina och vilka följder det får här i Sverige. Kommunledningen har kontinuerliga avstämningar och även tät kontakt med länsstyrelsen, som är den myndighet som ansvarar för fördelning av flyktingar i länet.

Vid en förfrågan från länsstyrelsen har Storfors beredskap för att ta emot ett 20-tal flyktingar akut, där boende och mat är ordnat. Om behovet skulle visa sig vara ännu större kan antalet utökas.

Det finns också en hög beredskap genom Stiftelsen Björkåsen som har möjlighet att svara upp om Migrationsverket kommer med en förfrågan om lägenheter för mer permanent boende. Då finns även en beredskap för skolgång när det gäller barnen.

- Vi har undersökt vilka resurser som finns och ser att vi är rustade för att ställa upp både i det akuta skedet och för att hjälpa till på längre sikt, säger kommunalråd Hans Jildesten.

FAKTA GÄLLANDE REGISTRERING

  • Ukrainska medborgare får vistas viseringfritt i Sverige under 90 dagar, men då måste man själv klara sin försörjning och boende.
  • För att få ta del av dagersättning, hjälp med boende, skolgång för barnen etc är det viktigt att personer som flytt kriget i Ukraina registrerar sig hos Migrationsverket.
  • Registrering görs på flera platser i Sverige. Närmast från Värmland är Göteborg, Stockholm och Norrköping.

Senast publicerad av Eva Wiklund