Logotype för Storfors kommun

Ärende om skyddat boende återremitteras

En kvinna med fika på en bricka i ett stort kök.

Jonna Larsson, handledare på det skyddade boendet.

Kommunfullmäktige beslutade under torsdagskvällen att återremittera ärendet om nedläggning av det skyddade boendet för utsatta kvinnor.

Detta efter att boendet de senaste två månaderna fått en ökad beläggning.

Boendet öppnades 2019 när kommunens HVB-hem lades ner och kommunen fortsatt hade ett längre hyreskontrakt på lokalerna och utbildad personal.

Kommunchef Johan Rosqvist kunde berätta om en verksamhet med hög kvalitet och en byggnad med bra skalskydd. Trots detta, konstaterade han, har verksamheten inte något år burit sig. Under de 3,5 år som verksamheten varit igång har den kostat skattebetalarna 7,5 miljoner kronor, trots att den inte är till för kommuninnevånarna.

- Det ekonomiska regelverket för en kommun är inte anpassat för den här typen av verksamhet. En kommun bör inte sälja tjänster och får heller inte gå back på affärsverksamhet eftersom nyttan inte tillfaller invånarna, sade Johan Rosqvist.

Men den senaste månaden har intresset för att placera kvinnor i Storfors varit större än på mycket länge. Den högsta beläggningen under mars har varit 10 vuxna och tre barn. Under april månad har sammanlagt 13 kvinnor och fem barn bott på anläggningen och just nu har boendet 7 kvinnor och två barn placerade. Under januari och februari var man långt ifrån de ekonomiska målen, men under mars månad har det ekonomiska utfallet varit tillräckligt för att bekosta verksamheten. Siffrorna för april är ännu inte klara.

- Telefonerna går varma och det känns som att det är en trend som kommer att hålla i sig. Vi har fått placeringar får en hel del kommuner som tidigare anlitat oss, men också från helt nya kommuner, säger handledare Jonna Larsson, som jobbar på boendet.

Hon hoppades innan torsdagskvällen på en förlängning av verksamheten för att man ska få se utfallet av den nya lagstiftning som förhoppningsvis kommer på plats under hösten. Enligt de förslag som ligger kommer det att ställas högre krav på skyddade boenden, vilket skulle gynna Storfors som redan uppfyller de kända kraven.

- Det hade varit sorgligt om vi inte hade fått följa upp det nya uppsvinget för att se om det håller i sig över tid, säger Jonna Larsson.

Uppsvinget och de positiva siffrorna har fått kommunens politiker att vilja undersöka ärendet ytterligare innan beslut fattas.

Kommunalråd Eva-Lotta Härdig (s) yrkade på en återremiss, vilket socialdemokraterna fick gehör för av övriga partier efter en ajournering.

Juhani Verkkoperä (sd) lyfte dock fram att beläggningen måste hårdbevakas:

- Om det inte går ihop så måste vi slå till bromsen, sade han.

Oppositionsråd Ingemar Olsson (m) gav också sitt stöd för en återremiss, men betonade att om boendet går med minus så måste pengarna tas från annan verksamhet. Därför måste verksamheten på skyddade boendet vara i balans ekonomiskt.

Peter Högberg (v) poängterade att han vill se ytterligare stöd till det skyddade boendet i form av hjälp med själva affärsverksamheten.

- Boendet måste ha en jämnare beläggning över året och behöver få stöd gällande upphandlingar och att sköta det affärsmässiga, sade han.

Beslutet blev att ärendet inte skulle avgöras under torsdagskvällen utan senare, och det blev ett enhälligt ja till återremiss.

Senast publicerad av Eva Wiklund