Logotype för Storfors kommun

Allmänna råd vid värmebölja

Extrem värme är farlig för alla, men äldre, kroniskt sjuka och personer medfunktionsnedsättning är särskilt utsatta. En värmebölja kan innebära kraftig ökning av antalet dödsfall och ohälsa i dessa grupper.

Enkla åtgärder vid värmebölja sparar liv och förebygger negativa hälsoeffekter

Håll koll på inomhustemperaturen
Risken för ohälsa ökar stort om temperaturen når upp till 26 grader C eller mer under tre dagar i följd.

Ge mer att dricka
Öka vätskeintaget, vänta inte på törstkänslan. Servera gärna vätskerik mat t.ex. grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Hjälp personer med funktionsnedsättning att dricka.

Försök ordna en sval miljö
Utnyttja gardiner, persienner och markiser. Det är viktigt att känsliga personer vistas på bostadens/boendets svalaste plats. Vädra nattetid när det är svalt.

Ordna svalkande åtgärder
Ge en sval dusch, eller lägg en blöt handduk runt nacken. En vetekudde som legat i kylen kan också användas. Löst sittande kläder i naturmaterial är svalare än åtsittande syntetkläder. Skydda mot solen utomhus, var i skuggan och bär t.ex. hatt.

Uppmana till minskad fysisk aktivitet
Undvik fysisk ansträngning, framförallt under dygnets varmaste timmar.

Var extra uppmärksam på hälsotillståndet
Kontakta sjuksköterska om någon visar tecken på att må dåligt av värmen – varningstecken kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls och andningsfrekvens, yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskade urinmängder kan vara tecken på vätskebrist. Var uppmärksam på läkemedel som kan ge biverkningar vid höga temperaturer.

Senast publicerad av Eva Wiklund