Kalendarium 2019

KF Kommunfullmäktige

KS Kommunstyrelse

KSLU Kommunstyrelsens ledningsutskott

KSSVU Kommunstyrelsens skola-välfärdsutskott

KSVOU Kommunstyrelsens vård-omsorgsutskott

Stiftelsen Stiftelsen Björkåsen

 

.

 

Kl.

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

KSLU

10:00

21

18

-

8

27

24

-

26

30

-

4

16

KSSVU

08.15

24

21

-

10

29

27

-

29

-

3

7

19

KSVOU

08.15

21

18

-

8

27

24

-

26

30

-

4

16

KS

08.15

14

11

11

29

-

10

-

12

16

21

25

-

KF

18.00

31

28

-

4

16

27

-

-

5

10

14

19

Stiftelsen

08.15Kontakt


Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-09-17