Protokoll

Här hittar du protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt utskott och nämnder.

Protokoll från senaste sammanträdet presenteras när det är justerat, vilket normalt brukar ske 10-14 dagar efter sammanträdet.

Ibland innehåller protokoll personuppgifter. Enligt PersonuppgiftsLagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Vill du ta del av originalprotokoll så kontaktar du respektive nämndsekreterare.


Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

KS ledningsutskott


Myndighetsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt

Storfors kommun

0550-65100

storfors.kommun@storfors.se


Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2015-06-02