Logotype för Storfors kommun

Så här överklagar du ett kommunalt beslut

Kommunala beslut överklagas enligt förvaltningslagen eller laglighetsprövning enligt kommunallagen beroende på vad beslutet gäller.

Överklagande enligt förvaltningslagen

 • Vem får klaga: Den beslutet angår om det gått den enskilda eller juridiska personen emot.
 • Hur: Skriftligt.
 • Inom vilken tid: Tre veckor från det att den klagande fått del av beslutet. Om det är en annan myndighet som skall klaga gäller i de flesta fall istället tre veckor från beslutsdatum.
 • Vart skickas överklagan: Adresseras till överprövande instans (Vanligtvis länsstyrelse eller förvaltningsrätten) men lämnas in till kommunen.
 • Prövningens omfattning:Beslutets laglighet och lämplighet
 • Prövningens effekt: Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas.

Läs om överklagande enligt förvaltningslagen

Laglighetsprövning

 • Vem får klaga: Kommunmedlem.
 • Hur: Skriftligt.
 • Inom vilken tid:Tre veckor från anslag om justerat protokoll sattes upp.
 • Vart skickas överklagan:Förvaltningsrätten.
 • Prövningens omfattning: Beslutets laglighet.
 • Prövningens effekt: Beslutet kan kvarstå eller upphävas

Läs om laglighetsprövning

Senast publicerad av Oskar Eklöf