• [2020-12-21]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens individutskott 2020-12-16

Datum för anslags uppsättande:


Datum för anslags nedtagande:


Dokument:

Protokoll KSIU 2020-12-16PDF

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens individutskott 2020-12-16

Senast publicerad av