Logotype för Storfors kommun
  • [2022-06-08]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsen

Datum för anslags uppsättande:

2022-06-08

Datum för anslags nedtagande:

2022-06-30

Dokument:

Protokoll 2022-06-08 Pdf, 4.4 MB. (Pdf, 4.4 MB) samt bilaga 1 Pdf, 6.7 MB. (Pdf, 6.7 MB)

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsen 2022-06-08

Senast publicerad av