Logotype för Storfors kommun

Registrera din vattenbrunn i brunnsarkivet och få ökad säkerhet

Registrering av din enskilda brunn hos myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) innebär en ökad säkerhet för ditt dricksvatten. Som brunnsägare kan du själv registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Vinsterna med att brunnen är registrerad och att din information är uppdaterad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Att kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.
  • En registrerad brunn ökar chanserna för att räddningstjänsten ska kunna skydda din brunn om exempelvis en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Även energibrunnar för bergvärme kan påverka dricksvattenkvaliteten och kan registreras i Brunnsarkivet.

Enkelt formulär med GPS funktion

Du kan enkelt registrera din brunn genom att fylla i ett e-formulär på webben. Formuläret går även utmärkt att använda med en smartphone eller platta med GPS. Då kan din enhet enkelt positionera brunnen med hjälp av GPS:en.

Klicka här för att registrera din brunn hos SGU Länk till annan webbplats., Sveriges geologiska undersökning. Om du är osäker på om din brunn är registrerad kan du surfa runt i Brunnsarkivets kartfunktion Länk till annan webbplats. för matt se om den är med. Oavsett om den är det eller inte kan du ha ytterligare information att fylla på med.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund