Logotype för Storfors kommun

Vite på 420 000 kronor var fjortonde dag

Senast den 7 februari måste lokalerna på norra industriområdet tömmas.

Senast den 7 februari måste lokalerna på norra industriområdet tömmas.

Senast den 7 februari måste lokalerna på norra industriområdet vara tömda på boende.
Annars krävs fastighetsägaren på ett vite på 420 000 kronor – var fjortonde dag.

- Summan är beräknad utifrån vad fastighetsägarna kan tjäna på ersättningen från Migrationsverket. Det ska inte löna sig att driva verksamheten vidare, säger Göran Pettersson, ordförande i Myndighetsnämnden.

Det var under torsdagens sammanträde som Myndighetsnämnden fattade beslut om föreläggande med vite om att återställa byggnaden på fastigheten Gjutåsen 1:28, Industrigatan 9, till gällande bygglov. Byggnaderna ska återställas till kontor- och industriändamål.

Efter kontakt med jurister hade nämnden kommit fram till att två månader är en rimlig tid för företaget att tömma lokalerna och återställa dem. Den 8 februari börjar vitesbeloppet att krävas - om lokalerna inte är tömda senast vid midnatt den 7 februari.

Myndighetsnämndens beslut kan överklagas, men under tiden faller vite ut var fjortonde dag. Om företaget inte får bifall på överklagan måste alla vitesbeloppen betalas.

Beslutet är också skrivet på ett sådant sätt att det inte spelar någon roll om de nuvarande ägarna säljer eller överlåter lokalerna – i ett sådant fall följer viteskravet med till nästa ägare.

Förutom vitet menar nämnden att en sanktionsavgift kommer att tas ut eftersom lokalerna tagits i bruk innan man ens gjort en slutbesiktning utifrån den användning som gäller i bygglovet (kontor).

Myndighetsnämndens nästa möte hålls den 11 februari.


Senast publicerad av Eva Wiklund