Logotype för Storfors kommun

Vattenläcka i Kyrksten

En mindre vattenläcka i Kyrksten har upptäckts och är ännu inte lokaliserad. Gäller de som har kommunalt vatten.

Var gärna uppmärksam på om ni ser något som läcker. Är det inomhus åtgärdar respektive fastighetsägare läckan. Är det något utomhus som läcker kontaktas VA-jouren 070-491 42 98

Senast publicerad av Kristina Elmström