Logotype för Storfors kommun

Vattenavstängningar och störningar

Torsdag 15/12 kommer vattnet att vara avstängt från kl 07:00 och framåt pga grävningsarbeten. Tekniska avdelningen kommer att utföra ventilbyten på vattenledningar för att framtida vattenläckor ska begränsas.

Vägar som berörs är hela Palmérsgatan och Bigatan, samt delar av Kyrkjogatan och Prästgårdsvägen. Begränsad framkomlighet för trafik gäller.

Vattentankar kommer att finnas utställda vid södra delen av Palmérsgatan samt i korsningen Kyrkogatan-Palmérsgatan.

OBS: Även när vattnet är avstängt betraktas ledningarna som trycksatta.

Kontakt: 070-6018386

Senast publicerad av Kristina Elmström