Logotype för Storfors kommun

Testa eget brunnsvatten kostnadsfritt i studie

Just nu kan permanentboende barnfamiljer som har egen brunn i Värmlands län, grävd eller borrad, delta i en studie.

Det är Arbets- och miljömedicin, som är en gemensam resurs för regionerna i Södermanlands, Värmlands, Västmanlands och Örebro län, som ska undersöka om det förekommer förhöjda halter av metaller i dricksvattnet.

Analyserna är utan kostnad för dig. Det finns dock en begränsning i hur många prov man kan ta emot.

Endast permanentboende med barn kan delta i denna studie. Du kan anmäla ditt intresse fram till den 23 november.

Anmälan görs via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund